Historia Hiszpanii

Hiszpania ma bogatą historię i kiedyś stanowiła <strong>potęgę morską,</strong> przed którą drżał świat. W przeszłości była ona też podbijana przez wiele państw, a pierwsze ślady obecności człowieka sięgają dalekich czasów p.n.e. Poznaj historię tego niezwykłego kraju - od starożytności do czasów współczesnych, a twoje <a href="https://www.travelplanet.pl/wakacje/hiszpania/">wakacje w Hiszpanii</a> zyskają całkiem inny wymiar.   <h2>Jak powstała Hiszpania?</h2> Hiszpania zajmuje większą część Półwyspu Iberyjskiego, którego nazwa pochodzi od <strong>ludów iberyjskich</strong>, zamieszkujących te ziemie już ponad 900 lat p.n.e. Z czasem ulegli oni <strong>Celtom</strong>, natomiast na wybrzeżach pojawiły się kolonie <strong>fenickie</strong>, a później greckie i kartagińskie. Jednakże dopiero podbicie półwyspu przez <strong>Rzymian</strong> (III - I wiek p.n.e.) zostawiło trwały ślad w kulturze i języku dzisiejszych mieszkańców. Romanizacji oparli się jedynie mieszkający na północy <strong>Baskowie</strong>.

Pogoda w Hiszpanii

Dzisiaj, 25.5 28°C
Hiszpania ma bogatą historię i kiedyś stanowiła potęgę morską, przed którą drżał świat. W przeszłości była ona też podbijana przez wiele państw, a pierwsze ślady obecności człowieka sięgają dalekich czasów p.n.e. Poznaj historię tego niezwykłego kraju - od starożytności do czasów współczesnych, a twoje wakacje w Hiszpanii zyskają całkiem inny wymiar.  

Jak powstała Hiszpania?

Hiszpania zajmuje większą część Półwyspu Iberyjskiego, którego nazwa pochodzi od ludów iberyjskich, zamieszkujących te ziemie już ponad 900 lat p.n.e. Z czasem ulegli oni Celtom, natomiast na wybrzeżach pojawiły się kolonie fenickie, a później greckie i kartagińskie. Jednakże dopiero podbicie półwyspu przez Rzymian (III - I wiek p.n.e.) zostawiło trwały ślad w kulturze i języku dzisiejszych mieszkańców. Romanizacji oparli się jedynie mieszkający na północy Baskowie. Najazd plemion barbarzyńskich zza Pirenejów na początku V wieku zakończył okres kwitnącej kultury rzymskiej. Na półwyspie Iberyjskim utworzyli swoje królestwo Wizygoci. Najeźdźcy znacznie ustępowali pod względem cywilizacyjnym romańskiej ludności podbitej. Z czasem jednak przyjęli jej język i religię chrześcijańską.

Hiszpania - muzułmanie i chrześcijanie

Wcześniej nastąpił kolejny najazd, tym razem z południa. W roku 710 pierwsze oddziały arabskie przekroczyły Cieśninę Gibraltarską. Muzułmanom wystarczyło zaledwie kilka lat na opanowanie niemal całego półwyspu. W roku 718 w wąwozie Covadonga odniesiono pierwsze niewielkie zwycięstwo nad najeźdźcami. Od tego momentu datuje się okres Rekonkwisty chrześcijańskiej - czyli "odzyskiwania" Hiszpanii, który miał trwać prawie 800 lat. Muzułmańskie państwo Al Andalus założone na podbitym Półwyspie Iberyjskim znacznie jednak przewyższało rozwojem cywilizacyjnym pozostałe, średniowieczne kraje. Kordowa liczyła pól miliona mieszkańców i była wówczas największym miastem i ośrodkiem kulturalnym Europy.

Tymczasem na północy na zdobywanych przez chrześcijan terenach, zakładane były kolejne królestwa. Pierwszym z nich była Asturia, lecz do największego znaczenia doszła z czasem Kastylia. Kolejnym była Katalonia, odzyskana już przez syna Karola Wielkiego Ludwika Pobożnego, przez długi czas należała do państwa Franków - stad jej dzisiejsza językowa i kulturowa odrębność.

Hiszpania i Krzysztof Kolumb

Małżeństwo Izabeli Kastylijskiej z Ferdynandem Aragońskim w 1469 doprowadziło do połączenia ich majątków królewskich i dało początek potężnemu państwu hiszpańskiemu. W 1492 padła ostatnia twierdza muzułmanów - Grenada. W tym samym czasie Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę - było to zdarzenie o niebagatelnym znaczeniu, bowiem otworzyło drogę do kolonialnej ekspansji Hiszpanii. Szczyt potęgi Hiszpanii miał się też okazać początkiem jej powolnego upadku. W kraju rozpoczęły się czystki. W roku zdobycia Grenady, zostali stamtąd wypędzeni Żydzi, osiedleni tu jeszcze w II wieku przez cesarza Hadriana. Zdarzenie to, miało negatywnie wpłynąć na interesy i finanse państwa. Muzułmańscy Maurowie w Andaluzji rozwinęli gospodarkę rolną, m.in. w oparciu na sztuczne nawadnianie. Po ich wygnaniu, wiele terenów leżało odłogiem, doprowadzając do braku zysków z upraw w wielu regionach. 

Za złoto i łupy, przywożone przez kolonizatorów z olbrzymiego imperium kolonialnego, a obejmującego większą część ówczesnego "Nowego Świata", budowano w Hiszpanii wspaniałe pałace - jak Eskurial, ale zapomniano zadbać o rozwój gospodarczy zacofanego kraju. Klęska "niezwyciężonej armady" hiszpańskiej w 1588, prowadzonej przez Filipa II na Anglię, przyniosła schyłek Hiszpanii jako największej potęgi kolonialnej.

Hiszpania - historia nowożytna

Wstrząsem dla Hiszpanii na początku XIX wieku był najazd wojsk francuskich. Po stronie najeźdźców były także wojska polskie, które wsławiły się u Napoleona szarżą w wąwozie Somosierra, a także w walkach o zdobycie Saragossy. Rozłamy, niepokoje społeczne i wojny domowe nękały Hiszpanię przez cale XIX-te stulecie. Najkrwawsza miała się jednak okazać wojna domowa, która nastąpiła pięć lat po proklamowaniu republiki w 1931 roku. Po niej, aż do roku 1975, nastąpił okres dyktatorskich rządów generała Franco. Jednak już od lat 60-tych w kraju następowała stopniowa liberalizacja, a w 1975 przywrócono monarchię.

Hiszpania - jaki ustrój?

W latach 80-tych XX wieku, Hiszpania wkroczyła na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. W1982 roku została przyjęta do NATO, a w 1986 została członkiem EWG. Obecnie jest demokracją parlamentarną i monarchią konstytucyjną.

Opinie o miastach w Hiszpanii

5,0
Morro Jable Rafał
Urokliwe, małe miasteczko. Jeżeli wolicie całonocne imprezy to raczej nie jest to ten kierunek, ale na leniwy odpoczynek jest doskonałe.

Hiszpania na skróty

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY