Ubezpieczenia

Zakup ubezpieczenia

Dostępne pakiety

Srebrny Złoty Platynowy
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z Imprezy turystycznej € 1 250 € 1 500 € 3 000
Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomoc assistance € 100 000 € 2 000 000 € 6 000 000
Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego € 200 € 500 € 500
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie € 50 000 € 100 000 € 100 000
Napad i kradzież przy bankomacie € 150 € 150 € 150
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych Za opłatą dodatkowej składki
Uprawianie sportów ekstremalnych Za opłatą dodatkowej składki
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka Za opłatą dodatkowej składki
Ubezpieczenie sprzętu sportowego Za opłatą dodatkowej składki

W ramach ubezpieczenia z AXA Assistance masz gwarancję

  • Profesjonalnej opieki medycznej oraz zwrotu ewentualnych kosztów związanych z leczeniem

  • Pomocy w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu lub przedłużenia podróży

  • Możliwości przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych do 48h

  • Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa

  • Zwrotu kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego oraz niewykorzystanego karnetu na wyciąg narciarski

  • Ochronę w przypadku amatorskiego uprawiania sportu m.in. narciarstwo, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem

Ważne dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia

Plik PDF
pobierz plik

10 zasad bezpiecznych podróży

Plik PDF
pobierz plik

Szczegółowy zakres ubezpieczenia

Plik PDF
pobierz plik

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia przez Internet

Plik PDF
pobierz plik

Dokument zawierający informację o ubezpieczeniu

Plik PDF
pobierz plik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Plik PDF
pobierz plik
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY