Geografia Seszeli

Seszele to <strong>archipelag 92 wysp</strong> leżących w pobliżu <strong>równika</strong> na Oceanie Indyjskim.

Pogoda na Seszelach

Dzisiaj, 24.2 29°C
Seszele to archipelag 92 wysp leżących w pobliżu równika na Oceanie Indyjskim. Ze względu na budowę geologiczną i pochodzenie dzielą się na dwa rodzaje. Większe, Wyspy Wulkaniczne, zbudowane są z granitów i mają urozmaiconą rzeźbę wyżynno-górską z płaskimi wybrzeżami. Stanowią wynurzające się szczyty podmorskich masywów (32 wyspy).

Pozostałe to Wyspy Koralowe, nieznacznie wynurzające się nad powierzchnię oceanu, najczęściej małe o wyrównanej powierzchni. Przeważnie wyspy te przyjęły kształt atolu.

Do wysp koralowych należą m.in. Amiranty, Farquhar i największy atol na Oceanie Indyjskim Aldabra (145 km2 łącznie z laguną). Atole koralowe są w większości nie zamieszkane.

Na największej wyspie Mahé znajduje się najwyższy szczyt kraju - Morne Seychellois (905 m n.p.m.).
Seszele leżą w strefie klimatu równikowego wilgotnego z odmianą monsunową. Średnia temperatura powietrza przez cały rok waha się w granicach 24 - 30°C. Opady roczne wynoszą od 1500-2000 mm.

Wody powierzchniowe stanowią głównie krótkie i obfite w wodę potoki, spływające ze zboczy wysp wysokich. Na wyspach koralowych bardzo często natomiast brakuje wody. Sprzyjające warunki klimatyczne przyczyniły się do rozwoju bujnej roślinności. Brzegi wysp wysokich i wyspy koralowe są porośnięte gajami palmy kokosowej. Wnętrza wysp wysokich zajmuje wilgotny las równikowy z cennymi gatunkami drzew, jak mahoniowiec i hebanowiec. Osobliwością przyrodniczą jest rosnący jedynie na wyspach Praslin i Curieuse tzw. kokos morski, którego owoce przypominają kształtem pośladki. Najstarsze okazy tej palmy liczą ponad 800 lat i mają ponad 40 m wysokości.

Bogaty świat zwierząt reprezentują liczne ptaki i owady. Do osobliwości należą żółwie lądowe i morskie (w parku narodowym Aldabra żyje ponad 100 tys. olbrzymich żółwi, mających 1,50 m długości, 1 m wysokości i 500 kg wagi) oraz największe na świecie nietoperze, żywiące się głównie owocami.

Opinie o miastach na Seszelach

5,0
La Digue Kamila
Piękna wyspa z sielskim "klimatem".
Rajskie plaże i dzikie lasy tropikalne.

Seszele na skróty