Geografia USA

Ukształtowanie powierzchni Stanów Zjednoczonych charakteryzuje <strong>południkowy układ</strong> wielkich jednostek geomorfologicznych, będących częścią olbrzymich jednostek fizyczno-geograficznych Ameryki Północnej. Należą do nich: <strong>Kordyliery</strong> na zachodzie, obszar <strong>Wielkich Równin</strong> w centrum, oraz niskie góry <strong>Apallachy</strong> na zachodzie.

Pogoda w USA

Dzisiaj, 23.6 33°C
Ukształtowanie powierzchni Stanów Zjednoczonych charakteryzuje południkowy układ wielkich jednostek geomorfologicznych, będących częścią olbrzymich jednostek fizyczno-geograficznych Ameryki Północnej. Należą do nich: Kordyliery na zachodzie, obszar Wielkich Równin w centrum, oraz niskie góry Apallachy na zachodzie. Kordyliery zajmują 1/3 terytorium Stanów Zjednoczonych. Ukształtowane ostatecznie w orogenezie alpejskiej dzielą się na pasmo wschodnie - Góry Skaliste i pasmo zachodnie - Góry Kaskadowe, Sierra Nevada i Góry Nadbrzeżne. Pasma górskie rozdzielają płaskowyże i kotliny: Wyżyna Kolorado, Wielka Kotlina i Wyżyna Kolumbii.

Na wschód od Gór Skalistych rozciągają się Wielkie Równiny, zwane też Równinami Prerii. Dominuje tutaj krajobraz równinny, głęboko rozcięty dolinami rzecznymi. Na wschód przechodzą w Równiny Centralne mające na północy rzeźbę polodowcową z licznymi jeziorami. Pięć jezior tworzy największy w świecie zbiornik słodkowodny, zwany Wielkimi Jeziorami.

Równiny Centralne graniczą na długości 3 tys.km z łańcuchem Appalachów. Dzielą się na Appalachy Południowe i Północne. Najwyższa kulminacja - Mt. Mitchell -2037 m n.p.m. znajduje się w Paśmie Błękitnym, opadającym stromym progiem ku Nizinie Atlantyckiej. Wzdłuż wybrzeża ciągną się Niziny Nadmorskie.

Poza zwartym terytorium leżą dwa stany. W Alasce znajduje się najwyższe pasmo Ameryki Północnej, Góry Alaska ze szczytem - Mc Kinley (6196 m n.p.m.). Hawaje są archipelagiem wysp wulkanicznych z wygasłymi i czynnymi wulkanami. Najwyższy czynny wulkan to Mauna Loa (4170 m n.p.m.). Liczne są też atole koralowe.

Stany Zjednoczone leżą w 4 strefach klimatycznych: zwrotnikowej, podzwrotnikowej, umiarkowanej ciepłej i umiarkowanej chłodnej. Duży wpływ na charakter klimatu ma południkowy układ łańcuchów górskich, stanowiących barierę dla wilgotnych mas powietrza oceanicznego oraz prądy morskie: ciepły Prąd Zatokowy i zimne - Prąd Labradorski i Kalifornijski.

Średnia temperatura lipca wynosi 25-30°C, około 20°C nad Wielkimi Jeziorami i 10°C na Alasce. Najwyższe temperatury występują w śródgórskich kotlinach (powyżej 30°C). Średnia temperatura w styczniu wynosi od (-20)°C na Alasce do 20°C na południu Florydy.

Rozkład i wielkość opadów dzieli kraj na dwie strefy: suchą na zachodzie i wilgotną na wschodzie i północnym zachodzie. Wysokie opady występują w północnej części Gór Nadbrzeżnych (ponad 2000 mm rocznie), w wyższych partiach Appalachów i na Nizinie Zatokowej (1500-1600 mm), najwyższe na Hawajach - 4000mm. Najniższe opady otrzymują kotliny śródgórskie Kordylierów 100-200 mm.

Charakterystyczną cechą klimatu zwartej części Stanów Zjednoczonych są występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, tj. cyklony na Florydzie, trąby powietrzne (tornada) - na równinach od Teksasu do Illinois, wiatry fenowe w Kordylierach, na północy silne i mroźne wiatry - blizard.

Większość terytorium Stanów Zjednoczonych należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego, a tylko część Alaski, Hawaje i zachodnie obszary Kordylierów do Oceanu Spokojnego. Główną rzeką jest Missisipi, która wraz z dopływami, z których największy to Missouri, tworzy największy system rzeczny o powierzchni dorzecza 3,2 mln km2. Rzeka jest żeglowna na długości 3000 km. Posiada ważne znaczenie w hydroenergetyce i nawadnianiu.

Na granicy z Kanadą leży najbardziej znany wodospad świata - Niagara. W najstarszym parku narodowym świata Yellowstone podziwiać można czynne gejzery, wulkany błotne i bogatą faunę.

Szczególną sławą cieszy się Wielki Kanion Kolorado, a także Góry Kaskadowe porośnięte w dużej części przez drzewa sekwojowe, z których najstarsze - General Scherman - osiąga 83 m wysokości i liczy 3500 lat.

USA na skróty

Regiony: