Historia Indii

Pomimo, że <a href="https://www.travelplanet.pl/wakacje/indie/" target="_blank">Indie</a> są dziś świecką republiką demokratyczną, <strong>religia</strong> wciąż jest najważniejszym aspektem indyjskiej rzeczywistości. Główną religię Indii - <strong>hinduizm</strong>, praktykuje około 83% całej populacji.

Pogoda w Indiach

Dzisiaj, 18.6 46°C
Pomimo, że Indie są dziś świecką republiką demokratyczną, religia wciąż jest najważniejszym aspektem indyjskiej rzeczywistości. Główną religię Indii - hinduizm, praktykuje około 83% całej populacji. Hinduizm to cały system wierzeń, z rozbudowanym panteonem bogów, głoszący że na drodze do ostatecznego wyzwolenia - nirwany przechodzimy przez cykl reinkarnacji, a czynnikiem decydującym o zbliżaniu się do nirwany jest karma.
Drugą ważną w Indiach religią jest buddyzm. Nie jest on istotny ze względu na liczbę wyznawców, bo tych jest tu niewielu - około 2 %, ale z uwagi na wartości, które przeniknęły do hinduizmu. Hindusi uważają dziś Buddę za jedną z inkarnacji hinduistycznego boga Wisznu. Miejsca związane z Buddą są ważnymi ośrodkami pielgrzymkowymi.

W Indiach żyje ponad 100 mln muzułmanów. Islamskie wpływy, pozostałość po panowaniu dynastii Wielkich Mogołów są w Indiach szczególnie silne w architekturze, sztuce i kuchni. Około 4,5 mln ludzi wyznaje dźinizm, powołany do życia jako próba zreformowania bramińskiego hinduizmu. Chrześcijaństwo przywędrowało do Indii wraz z pierwszymi Europejczykami i obecnie ma około 2,6 % wyznawców skoncentrowanych głównie w Goa, Kalkucie oraz na południu w Kerali.

W Indiach żyje również 18 mln Sikhów, którzy koncentrują się przede wszystkim w stanie Pendżab. Doktryna sikhizmu jest zbliżona jest do hinduskiej, z tą jednak istotną różnicą, że nie uznaje różnic kastowych.
W dalszym ciągu z powodzeniem funkcjonuje w Indiach system kastowy, wykształcony w czasach, gdy na tereny Indii napłynęły ludy aryjskie i zajęły wyższą pozycję w społeczeństwie. Pierwotnie istniały cztery kasty: bramini - kapłani, ksztrije - władcy, urzędnicy, żołnierze; wajśjowie - chłopi, kupcy; śiudrowie - rzemieślnicy.

Później wykształciła się piąta kasta -"nietykalnych" zmuszana do wykonywania prac "nieczystych". Grupy zawodowe -dżati - rozwijały się w obrębie kast, a z czasem stały się dziedziczne. Obecnie jest ich tysiące.

Nie istnieje wspólny dla wszystkich "język indyjski". Konstytucja uznaje oficjalnie 18 języków, ale podczas spisu ludności, przeprowadzonym w roku 1991, zanotowano ponad 1600 mniej znacznych języków i dialektów. Najbardziej popularny jest hindi, ale na południu mówi nim niewiele osób. Dlatego też łącznikiem jest wciąż język angielski, choć tak naprawdę dobrze zna go zaledwie 3 % społeczeństwa, głównie wykształcone elity.

Sztuka indyjska jest nierozłącznie związana z religią. Najwybitniejszymi osiągnięciami jest architektura i rzeźba hinduskich świątyń, malowane miniatury. Z epoki Wielkich Mogołów pozostały sakralne budowle muzułmańskie - meczety i mauzolea (np. Tadż Mahal) oraz fortyfikacje i budowle miejskie (Czerwony Fort w Delhi).
Również pewne związki z religią ma taniec indyjski oraz muzyka. Ta ostatnia nie jest łatwa do zrozumienia dla Europejczyków, ponieważ posiada inny rytm niż muzyka zachodnia i osobom nie przywykłym może się wydawać pozbawiona harmonii.

Kuchnie poszczególnych regionów różnią się znacznie, co wynika z odmiennych wpływów historycznych oraz warunków klimatycznych. Na północy jada się o wiele więcej mięsa, a w kuchnia pozostaje pod wpływem kultury islamskiej i zbliżona jest do bliskowschodniej.

Wegetarianizm związany jest bardziej z kulturą ludów drawidyjskich, dlatego najbardziej rozpowszechniony jest na południu oraz wśród mieszkańców Gudźaratu. Najczęściej używaną przyprawą jest chilli, a ryż zastępują zazwyczaj kasze i ciasta. Na indyjskim południu - w Kerali, Tamilnadu jada się więcej ryżu i potraw wegetariańskich, zaś tutejsze potrawy curry są zwykle bardziej pikantne. Różni się także sposób jedzenia - po jedzenie zgarnia się palcami jednej ręki, z tym że musi to być koniecznie prawa ręka.

Opinie o miastach w Indiach

4,7
Goa gosc
Oczywiście pozytywna

Indie na skróty

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY