Gospodarka Finlandii

<rys1 p>Finlandia należy do <strong>wysoko rozwiniętych gospodarczo krajów</strong>. Co prawda załamanie handlu z dawnym ZSRR na początku lat 90. stało się przyczyną recesji, jednak już w 1994 r. nastąpiła poprawa sytuacji.

Pogoda w Finlandii

Dzisiaj, 24.6 20°C
Finlandia należy do wysoko rozwiniętych gospodarczo krajów. Co prawda załamanie handlu z dawnym ZSRR na początku lat 90. stało się przyczyną recesji, jednak już w 1994 r. nastąpiła poprawa sytuacji. Panują tu niekorzystne dla rolnictwa warunki klimatyczne i glebowe. Jednak, dzięki wysokiemu stopniowi rozwoju, w dużej mierze zaspokaja ono potrzeby żywnościowe mieszkańców.

Finlandia zajmuje czołowe miejsca w Europie pod względem produkcji mleka, masła i sera na 1 mieszkańca. Zboża uprawia się głównie na południowym zachodzie.

W części środkowej i wschodniej kraju uprawom towarzyszy intensywna hodowla trzody chlewnej i bydła. W Laponii główną rośliną uprawną jest natomiast jęczmień, a hoduje się tu przede wszystkim renifery. Ich mięso w Skandynawii uważa się za szczególny przysmak.

Leśnictwo odgrywa bardzo dużą rolę w gospodarce. Finlandia zajmuje 1 miejsce w Europie pod względem zalesienia (69 %) i zasobów drewna. Kraj słynie przy tym z racjonalnej gospodarki leśnej, dzięki czemu zasoby są ciągle pomnażane.

Rocznie w Finlandii pozyskuje się ok. 40 mln m3 drewna. Do ścinania najczęściej dochodzi zimą tak, aby na wiosnę kłody mogły spłyną rzekami.

Kolejnym ważnym działem gospodarki jest rybołówstwo. Większość połowów odbywa się jednak na Oceania Atlantyckim.

Złoża surowców mineralnych są w Finlandii niewielkie. Głównie wydobywa się tu miedź (w Outokumpu), której towarzyszą złoża złota, srebra i kobaltu.

W przemyśle przetwórczym największe znaczenie ma przemysł drzewny i celulozowo- papierniczy z głównymi ośrodkami w Oulu, Lathi, Imatra i Kostka.

Finlandia na skróty

Miejsca:
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY