Geografia Luksemburga

Luksemburg znajduje się w obrębie dwóch krain geograficznych: <strong>Ardenów</strong>, zajmujących północną części kraju oraz leżącej na południu <strong>Wyżyny Lotaryńskiej</strong>. Powierzchnia kraju jest <strong>wyżynna</strong> i silnie poprzecinana dolinami rzek.

Pogoda w Luksemburgu

Dzisiaj, 21.4 8°C
Luksemburg znajduje się w obrębie dwóch krain geograficznych: Ardenów, zajmujących północną części kraju oraz leżącej na południu Wyżyny Lotaryńskiej. Powierzchnia kraju jest wyżynna i silnie poprzecinana dolinami rzek. Najbardziej malowniczy krajobraz leżącej w Ardenach krainy Osling tworzą niskie, zalesione wzniesienia, rozcięte dolinami takich rzek jak: Sure, Our, Clerve, Wark i Wiltz.

Wysokości wzgórz często przekraczają tu 500 m. n.p.m., a najwyższym szczytem jest Buurgplaatz (562 m. n.p.m.). Ich stoki porośnięte są wrzosowiskami, lasami liściastymi, głównie bukowymi oraz sosnowo-świerkowymi, stanowiącymi ostoję nielicznych saren, jeleni, dzików, lisów i borsuków.

Południowa część kraju zwana Gutland albo Bon Pays (“dobry kraj"), należąca do Wyżyny Lotaryńskiej, to niżej położone, bardzo urodzajne tereny, wykorzystywane rolniczo. Wysokości bezwzględne przekraczają niewiele ponad 300 m. n.p.m., tylko w pobliżu granicy z Francją dochodzą do 425 m. n.p.m. na szczycie Ginzebierg .

Luksemburg leży w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego, morskiego o średnich temperaturach od 0°C w styczniu do 18°C w lipcu. Na północy zimy są o kilka stopni chłodniejsze. Roczna suma opadów waha się od 700 mm do 1200 mm.

Główne rzeki Luksemburga to Mozela i Alzette, nad którą leży stolica kraju.

Dopływy rzeki Alzette przepływając przez warstwy wietrzejących piaskowców i wapieni tworzą formy skalne o fantazyjnych kształtach, znanych przede wszystkim z okolic Echternach, zwanego Szwajcarią Luksemburską.

W Luksemburgu nie istnieją tereny chronione w randze parku narodowego. Istnieje natomiast we wschodniej części kraju założony w 1965 roku Niemiecko-Luksemburski Park Natury, obejmujący obszar w międzyrzeczu rzek: Sure, Clerve i Our. Pagórkowaty, w dużej części zalesiony stanowi ostoję nielicznej zwierzyny kraju.

Luksemburg na skróty

Miejsca:
Oferty:
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY