Gospodarka Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania należy do największych <strong>światowych potęg</strong> przemysłowych i finansowych. Pod względem wartości PKB zajmuje 3. miejsce w Europie i 5. miejsce w świecie.

Pogoda w Wielkiej Brytanii

Dzisiaj, 22.11 15°C
Wielka Brytania należy do największych światowych potęg przemysłowych i finansowych. Pod względem wartości PKB zajmuje 3. miejsce w Europie i 5. miejsce w świecie. Użytki rolne zajmują ok.70% powierzchni kraju, jednak rolnictwo zajmuje drugorzędną pozycję w gospodarce. 2/3 użytków rolnych to łąki i pastwiska. Hodowla ma bowiem największe znaczenie w produkcji rolnej.

W regionach górskich Walii i Szkocji prowadzi się intensywną hodowlę owiec, natomiast na pogórzach i nizinach Anglii przeważa hodowla bydła. W produkcji mięsa, mleka i wełny kraj znajduje się w światowej czołówce.

Grunty orne znajdują się głównie w Anglii. Wśród upraw największe znaczenie mają zboża: pszenica i jęczmień, a także owies i żyto. Ich plony należą do najwyższych na świecie. Inne ważniejsze uprawy to buraki cukrowe, ziemniaki i rzepak. Bardzo dobrze jest także rozwinięte warzywnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo.

Większość złóż surowcowych została już wyeksploatowana. Na niewielką skalę nadal wydobywa się rudy żelaza i węgiel kamienny. Duże znaczenie natomiast zyskały, odkryte po II wojnie światowej, złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Północnym.

W produkcji ropy naftowej Wielka Brytania zajmuje dziewiąte miejsce w świecie (a drugie w Europie). Natomiast w wydobyciu gazu ziemnego zajmuje w świecie miejsce szóste.

W przemyśle przetwórczym stare, tradycyjne gałęzie brytyjskiego przemysłu, jak przemysł włókienniczy, hutniczy, skórzany, zostały wyparte przez nowe. Do silnie rozwijających się nowych gałęzi należy przede wszystkim przemysł maszynowy, elektromaszynowy i metalowy, a także chemiczny i spożywczy.

Wielka Brytania specjalizuje się także w produkcji okrętów i łodzi podwodnych o napędzie atomowym.

Najważniejszą rolę w dochodach państwa odgrywa obecnie sektor usług (69% PKB i 76% zatrudnionych). Dominujące znaczenie mają w nim finanse i bankowość. Wielka Brytania określana jest mianem drugiego, po Stanach Zjednoczonych, “bankiera" świata.

Wielka Brytania na skróty

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY