Historia Polski

<p>Historia Polski siega czasów, kiedy to na terytorium dzisiejszego kraju osiedlalo sie plemie Polan. Prawdopodobnie w drugiej polowie IX wieku ród Piastów zaczal wladac Polanami, a pierwszym osrodkiem panstwa bylo Gniezno. Za pierwszego króla Polski uwazany jest Mieszko, który objal wladze przed 963 rokiem i panowal do 992. Ozenil sie w 965 roku z córka ksiecia Czech, Boleslawa I Srogiego - Dobrawa, a w 966 roku przyjal za jego posrednictwem chrzest. Wspomniana data jest przez historyków postrzegana jako „Chrzest Polski”, narzucajacy religie chrzescijanska Polanom.

Pogoda w Polsce

Dzisiaj, 19.9 19°C

Historia Polski siega czasów, kiedy to na terytorium dzisiejszego kraju osiedlalo sie plemie Polan. Prawdopodobnie w drugiej polowie IX wieku ród Piastów zaczal wladac Polanami, a pierwszym osrodkiem panstwa bylo Gniezno. Za pierwszego króla Polski uwazany jest Mieszko, który objal wladze przed 963 rokiem i panowal do 992. Ozenil sie w 965 roku z córka ksiecia Czech, Boleslawa I Srogiego - Dobrawa, a w 966 roku przyjal za jego posrednictwem chrzest. Wspomniana data jest przez historyków postrzegana jako „Chrzest Polski”, narzucajacy religie chrzescijanska Polanom.

Po Mieszku I panowal jego syn, Boleslaw Chrobry, który w 1025 roku zaczal byc tytulowany królem. Wczesniej, w 1000 roku zorganizowal zjazd w Gnieznie, na którym podjeto decyzje o utworzeniu metropolii gnieznienskiej oraz diecezji w Krakowie, Wroclawiu i w Kolobrzegu.

Kolejnym królem byl Boleslaw III Krzywousty, który podjal brzemienna w skutkach decyzje, dzielac ziemie Polski pomiedzy swoich synów. W ten sposób zapoczatkowano niemalze 200-letnie rozbicie dzielnicowe naszego kraju. Dopiero w XIII wieku Henryk I Brodaty i Henryk II Pobozny zjednoczyli Slask i Malopolske, ale ich panstwo rozpadlo sie. Zjednoczenia Wielkopolski i Malopolski dokonal Wladyslaw Lokietek, który byl koronowany na króla Polski w 1320 roku.

Syn Wladyslawa Lokietka, Kazimierz III Wielki rzadzil Polska madrze, zawierajac kompromisowe sojusze i odbudowujac ja. Liczne reformy wewnetrzne pozwolily na umocnienie pozycji Polski takze na arenie miedzynarodowej. Po jego smierci nie pozostal potomek, który móglby kontynuowac dynastie Piastów, jako wladców Polski. Dlatego w 1370 roku tron przejal Ludwik Wegierski z dynastii Andegawenów, a w 1374 rozwijajaca sie za jego rzadów szlachta, zyskala pierwszy przywilej generalny w Koszycach. Od 1382 roku liczony jest okres bezkrólewia w Polsce, który trwal do 16 pazdziernika 1384 roku, kiedy królowa zostala córka Ludwika - Jadwiga Andegawenska. Wyszla ona za maz za ksiecia litewskiego Wladyslawa Jagielle. Byl on koronowany na króla Polski 4 marca 1386 roku, co zapoczatkowalo panowanie dynastii Jagiellonów w naszym kraju.

Od 1386 roku Polska i Litwa mialy zawarta unie dynastyczna, z Wielkim Ksiestwem Litewskim. W 1410 roku miala miejsce znamienna bitwa pod Grunwaldem z wojskami zakonu krzyzackiego, gdzie wspólne sily polsko-litewskie odniosly zwyciestwo. Po wojnie trzynastoletniej Krzyzacy stali sie wasalem Polski i powrócilo w jej granice Pomorze Gdanskie oraz Powisle i Warmia. W 1569 roku Polska i Litwa zawarly unie realna, a nowopowstale panstwo przyjelo nazwe Rzeczpospolita Obojga Narodów. Od tego momentu kazdy król Polski automatycznie zostawal wladca Litwy.

Po bezpotomnej smierci ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta II Augusta, w 1573 roku wprowadzono wolna elekcje w Rzeczypospolitej. Byl to zloty wiek Polski, kiedy Rzeczpospolita znacznie powiekszyla swoje terytorium i stala sie najwiekszym panstwem w Europie. W 1610 roku, 4 lipca wojska polskie pod dowództwem hetmana Stanislawa Zólkiewskiego, zajely Moskwe.

W XVII wieku Rzeczpospolita walczyla ze Szwecja i Rosja, a takze z imperium osmanskim, które zostalo rozbite w bitwie pod Wiedniem 12 wrzesnia 1683 roku przez wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego. Ostatnim królem Polski byl Stanislaw August Poniatowski, który w 1773 roku powolal Komisje Edukacji Narodowej. W 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalil 3 maja Konstytucje.

Waznym punktem w historii Rzeczypospolitej byl I rozbiór w latach 1772-1795, kiedy to jej ziemie zostaly podzielone pomiedzy zaborców: Prusy, Rosje i Austrie. Kolejno w 1793 i 1795 roku mial miejsce II i III rozbiór Polski.  W 1918 roku Polska odzyskala niepodleglosc i stala sie II Rzeczpospolita, po 123 latach niewoli. Wladze wojskowa w Warszawie objal wówczas 11 listopada gen. Józef Pilsudski.

Polska odegrala wazna role w II wojnie swiatowej. W 1939 roku zostala zaatakowana przez III Rzesze Niemiecka i ZSRR oraz podzielona pomiedzy nimi, Litwe Kowienska i Slowacje. Byl to powód wybuchu II wojny swiatowej w Europie.
Wladze komunistyczna obalono w Polsce w wyniku Jesieni Ludów, a pózniej wprowadzono ustrój demokracji. Tak powstala III Rzeczpospolita. Polska przystapila w 1999 roku do NATO (Paktu Pólnocnoatlantyckiego), a 1 maja 2004 roku stala sie czlonkiem Unii Europejskiej. 
 


Opinie o miastach w Polsce

5,0
Warszawa Małgorzata
Bardzo piekna stolica Polski

Polska na skróty

Oferty:
Przewodnik:
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY