Gospodarka Słowenii

Słowenia jest <strong>najbardziej</strong> rozwiniętym krajem spośród krajów byłej Jugosławii. Zatrudnienie wzrasta, inflacja spada i przy dalszym tak szybkim rozwoju można przypuszczać, że PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynoszące w tej chwili <strong>9110 USD</strong> będzie niedługo wyższe niż w niektórych krajach starej Unii, takich jak Grecja czy Portugalia.

Pogoda w Słowenii

Dzisiaj, 15.12 3°C
Słowenia jest najbardziej rozwiniętym krajem spośród krajów byłej Jugosławii. Zatrudnienie wzrasta, inflacja spada i przy dalszym tak szybkim rozwoju można przypuszczać, że PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynoszące w tej chwili 9110 USD będzie niedługo wyższe niż w niektórych krajach starej Unii, takich jak Grecja czy Portugalia. W 1992 r. po uzyskaniu niepodległości przez Słowenię inflacja sięgała 200%. Obecnie jej wskaźnik oscyluje około 15% i ciągle spada. Struktura wytwarzania PKB jest bardzo korzystna - aż 55% stanowią usługi, a 39% przemysł, podczas gdy rolnictwo tylko 6%.

Głównymi gałęziami gospodarki słoweńskiej jest przemysł tekstylny i drzewny. Produkowane w Słowenii meble i papier są sprzedawane w całej Europie. Można jeszcze znaleźć stare zakłady przemysłowe, będące reliktami czasów socjalizmu - huty w Jesenicach oraz kopalnie węgla w Trbovlju i Hrastniku, położonych na wschód od Lublany. Ale coraz więcej powstaje zakładów przemysłowych wspieranych kapitałem zagranicznym takich jak fabryka Renault Clio w Novo Mesto, lub fabryka akcesoriów samochodowych w Gorenje.

Obecnie mniej niż 10% ludności utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli. Najważniejsze produkty rolne to pszenica, kukurydza, ziemniaki oraz owoce: gruszki, jabłka i winogrona. Słowenia jest samowystarczalna w produkcji żywności.

Powszechna prywatyzacja miała miejsce dość późno w stosunku do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i w 1995 roku tylko 21 % zatrudnionych pracowało w przedsiębiorstwach prywatnych.

Najszybciej rozwijający się sektor gospodarki to turystyka. Słowenia ma opinię państwa najpewniejszego i najbezpieczniejszego wśród pozostałych krajów byłej Jugosławii. Baza turystyczna była szeroko rozwinięta wcześniej. Obecnie jest restrukturyzowana i dopasowywana do potrzeb turystów głównie z Niemiec, Włoch i Austrii, których przyciąga zarówno piękno wybrzeża Adriatyku jaki i Alpy dostępne zimą dla narciarzy.

Słowenia na skróty

Przewodnik:
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY