Zagraniczne biuro podróży

Czy będzie na miejscu rezydent mówiący w języku polskim? Jakie są zalety wyjazdu z zagranicznym biurem podróży?

Zagraniczny touroperator działa w taki sam sposób jak polski. Główną różnicą są usługi rezydenta w miejscu docelowym w języku obcym lub dokumenty wycieczki w języku obcym. W niektórych przypadkach długość terminu rozpatrywania reklamacji może być inna dla touroperatorów zagranicznych niż dla krajowych. Oczywiście siedziba firmy znajduje się poza granicami Polski. Jeżeli zawarta zostanie umowa turystyczna z zagranicznym biurem podróży, to umowa ta podlega z reguły prawu kraju, w którym biuro podróży ma swoją siedzibę.