Ubezpieczenie

Jakie ubezpieczenie warto kupić? Omówienie ubezpieczenia OC, bagażu, ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka. Jakie są koszty leczenia? Karta EKUZ.

Największym błędem przy zawieraniu ubezpieczenia jest nieinformowanie przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej zgodnie z prawdą, jakie aktywności będziemy podejmować w ramach wyjazdu. Jeśli zamierzamy uprawiać ryzykowny sport, a ubezpieczenie dotyczy tylko normalnego uprawiania sportu i dojdzie do wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo nie wypłacić odszkodowania lub je zmniejszyć.