Dokumenty korporacyjne:

Statut Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
Regulamin Zarządu Pobierz

Komunikacja z Akcjonariuszem:

Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.06.2023 Pobierz
Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.09.2022 Pobierz
Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14.07.2021 Pobierz
Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zmiana terminu Pobierz

Wezwania do złożenia akcji:

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji Pobierz
Drugie wezwanie do złożenia akcji Pobierz
Trzecie wezwanie do złożenia akcji Pobierz
Czwarte wezwanie do złożenia akcji Pobierz
Piąte wezwanie do złożenia akcji Pobierz