Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Ski & Wellness Residence Družba

Ocena: 4/5

Słowacja, Niskie Tatry, Jasná

Tuż przy stoku Centrum odnowy biologicznej Gigantyczny plac zabaw Wakacje dla wymagających

Więcej o hotelu

od 469 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny wycieczek w nadchodzących miesiącach

Wykres przedstawia prognozowane ceny wycieczek w nadchodzących miesiącach

Minimalna cena za osobę z możliwymi różnicami w czasie trwania podróży

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 80 475

KATEGORIA

4

REGION

Słowacja/Niskie Tatry

Położenie

- Demänovská dolina
- ok. 15 km Liptovský Mikuláš
- ok. 19 km aquapark Tatralandia
- ok. 31 km Aquapark termalny Bešeňová
- popularna rezydencja w centrum ośrodka Jasná na wysokości 1200 m n. p. m.

Pokoje

Standard 2/3 - 18 - 24 m - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami i ewentualnie z dostawką, łazienka z prysznicem
Economy 2 - 14 - 17 m - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka z prysznicem
Economy 3 - 22 m - pokój z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem pojedynczym lub 3 pojedynczymi łóżkami, łazienka z prysznicem
Family 4/5/6 - 40 - 50 m - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka z prysznicem lub wanną, balkon; możliwość 1 lub 2 dostawek
Family 3 - 22 - 30 m - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny zazwyczaj z 1 łóżkiem pojedynczym, łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
Residence 4 - 50 - 72 m - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami, 2 łazienki z prysznicem lub wanną
Economy 1 - 14 do 17 m, pokój zwykle z łóżkiem pojedynczym, łazienka z prysznicem
Dodatkowe wyposażenie:
TV sat., telefon, wi-fi, sejf, suszarka do włosów, minibar, ręczniki i szlafroki do SPA

Sport, Relaks, Rozrywka

Bezpłatnie:
- basen 25 m z leżakami (w cenie tylko w godzinach 7:30 - 10:00)
- basen odkryty z jacuzzi i leżakami
- taras słoneczny z miejscem do siedzenia i leżakami
- duży ogród z miejscem do siedzenia, z grillem i leżakami
Dodatkowo płatne:
- zewnętrzna podgrzewana drewniana balia
- 3x jacuzzi, 5x sauna (fińska, solna, aromatyczna), tepidarium
- kąpiel lodowa, wielofunkcyjny prysznic
- kącik relaksacyjny z leżakami, ścieżka Kneippa
- masaże, usługi kosmetyczne 
- strefa dla dorosłych "Four Seasons" z 3 saunami, demämovský pramen (źródło) z wodą pitną, podgrzewanymi leżakami i siedzeniami
- bilard, tenis stołowy

Dla dzieci

- plac zabaw
- kącik dla dzieci
- opieka nad dziećmi (na zapytanie, za opłatą)
- programy animacyjne dla dzieci (codziennie w lipcu i sierpniu, inne terminy nieregularnie)

Wyżywienie

BB (Bed&Breakfest) śniadania
- śniadania w formie bufetu międzynarodowego łącznie z napojami

Restauracje i bary

- restauracja z barem
- bar
- bar w wellness
- bar nocny - kabaret
- pub / sklep z winem

Dodatkowe informacje

- opłata klimatyczna płatna na miejscu 1 EUR/dzień/osoba
- wydzielony parking (ograniczona liczba miejsc, bezpłatny)
- wyżywienie HB (opcjonalnie): 140 PLN/dzień/osoba od 12 lat, 93 PLN/dzień/osoba od 2 do 11 lat
- łóżeczko dla dzieci na zapytanie bezpłatnie
- obiekt nie akceptuje zwierząt

Opis kraju

SŁOWACJAChoć Sło­wa­cja sąsiaduje z Pol­ską, podróż­nych może zasko­czyć cie­kawą kul­turą, pięk­nymi mia­stami i wspa­nia­łymi kra­jo­bra­zami. Odwie­dzić ją powinni przede wszyst­kim pasjo­naci gór­skich krajobrazów i sportów zimowych, ale i miło­śnicy zwie­dza­nia nie­tu­zin­ko­wych zabyt­ków i miej­sco­wo­ści.Sło­wa­cja leży w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czy z pię­cioma kra­jami: Pol­ską, Ukra­iną, Węgrami, Austrią i Cze­chami. Aż 61 % jej powierzchni zaj­mują pasma Kar­pat Zachod­nich. W znacznej części kraju znajdują się także parki naro­dowe i rezer­waty przy­rody. Waka­cje w Sło­wa­cji to dobry pomysł dla osób lubią­cych wypo­czy­nek na łonie natury, przede wszystkim pasjonatów sportów zimowych. Istnieje tam bowiem wiele dobrze wyposażonych i przygotowanych ośrodków narciarskich.Słowacja słynie ze wspaniałej natury i pięknych górskich krajobrazów. Na jej terenie znajduje się aż dziewięć parków narodowych. Podczas urlopu na Słowacji warto odwiedzić jedną z klimatycznych górskich miejscowości lub jeden z położonych u podnóża Karpat kurortów narciarskich. Ich wyjątkowe położenie, często krystalicznie czyste powietrze i sielankowa atmosfera sprzyja bowiem odpoczynku na łonie natury. W kraju znaj­duje się także wiele war­tych odwie­dze­nia miej­sco­wo­ści oraz wyjąt­ko­wych zabyt­ków. Do najbardziej fascynujących z nich zalicza się przede wszystkim zamki i pałace, między innymi Zamek Spiski, ruiny zamku Devin czy nazywane słowackim Disneylandem" Bojnice. Na szczególną uwagę zasługują także jaskinie skalne. Najsłynniejszą z nich jest znajdująca się na liście światowego dziedzictwa Dobszyńska Jaskinia Lodowa. To unikatowy rezerwat przyrody oraz schronienie wielu gatunków zwierząt i roślin.Kul­tura i oby­czajeSło­wa­cja jest pań­stwem uni­tar­nym i dzieli się na osiem kra­jów: bra­ty­sław­ski, trnaw­ski, tren­czyń­ski, nitrzań­ski, żyliń­ski, bań­sko­by­strzycki, pre­szow­ski i koszycki. Każdy z nich cha­rak­te­ry­zuje inny, ory­gi­nalny folk­lor; różne są regio­nalne dania, tańce ludowe, przy­śpiewki czy tra­dy­cje i oby­czaje. Kul­tura Sło­wa­cji nie różni się zna­cząco od pol­skiej. Rozbieżności jest niewiele, ale są wyraźne. Zauważalne są między innymi w obchodach Wiel­ka­nocy. W świą­teczny ponie­dzia­łek na przykład nie oblewa się innych wodą, a smaga deli­kat­nie rózgami zakoń­czo­nymi kolo­ro­wymi wstąż­kami. Do słowackich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO należą m.in.: skansen architektury ludowej Vlkolínec, drewniane kościoły w słowackich Karpatach czy średniowieczne miasto obronne Bardejów.Kuch­niaKażdy region Sło­wa­cji ma swoje wła­sne tra­dy­cyjne dania, dla­tego na poję­cie kuch­nia sło­wacka" skła­dają się zwy­czaje kuli­narne wszyst­kich dzie­wię­ciu kra­jów. Bazuje ona na tych pro­duk­tach, które były łatwe do pozy­ska­nia i do prze­cho­wa­nia nawet pod­czas mroź­nych zim w górach - psze­nicy, mleku, kiszo­nych warzy­wach, ziem­nia­kach, jaj­kach i mię­sie. Do naj­po­pu­lar­niej­szych słowackich potraw należą: bryn­dzové halu­šky (ziem­nia­czane klu­ski poda­wane z bryn­dzą), kapust­nica (kapu­śniak), sege­dín­sky guláš (gulasz z kiszoną kapu­stą i śmie­taną czy rezeň (panie­ro­wany szny­cel wie­przowy). Pod­czas urlopu na Sło­wa­cji warto spró­bo­wać jej regio­nal­nych piw, czę­sto o bar­dzo cie­ka­wych i ory­gi­nalnych sma­kach.Dla aktyw­nychOsoby lubiące aktywny odpo­czy­nek na pewno nie będą się na Sło­wa­cji nudzić. Latem wspa­niałe gór­skie tereny zamie­niają się w mekkę pasjo­na­tów gór­skich wędró­wek i jazdy na rowe­rze. Dobrym pomy­słem na aktywne spę­dza­nie czasu jest także wizyta na jed­nym z licz­nych base­nów ter­mal­nych. Zimą głów­nymi atrak­cjami Sło­wa­cji są sporty zimowe. W sło­wac­kich górach jest wiele mniej­szych i więk­szych ośrod­ków nar­ciar­skich. Trasy nar­ciar­skie są rów­nie dobrze przy­go­to­wane, jak w kra­jach alpej­skich, ale cha­rak­te­ry­zują je znacz­nie niż­sze ceny.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką ze Sło­wa­cji są wszel­kie regio­nalne wyroby spo­żyw­cze: sery, dżemy, piwa, miody. Zna­leźć tam można także wiele pro­duk­tów rzadko dostęp­nych w pol­skich skle­pach (jak kon­kretne sło­dy­cze czy trunki). Pięknym upo­mi­nkiem ze Sło­wa­cji będą także naczy­nia w tra­dy­cyjne sło­wac­kie wzory ludowe lub ele­menty tam­tej­szych ludo­wych stro­jów.PogodaSło­wa­cja znaj­duje się w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego, który cha­rak­te­ry­zują cztery wyraźne pory roku. Pogoda na Sło­wa­cji pół­noc­nej czę­sto jed­nak znacz­nie różni się od tej panu­ją­cej aku­rat na połu­dniu kraju. Zwią­zane jest to z ukształ­to­wa­niem terenu. W par­tiach gór­skich śred­nie tem­pe­ra­tury są czę­sto dużo niż­sze niż na tere­nach nizin­nych, a zima dłuż­sza i mroź­niej­sza.Przy­datne zwrotyJęzy­k słowacki przy­po­mina bar­dzo cze­ski, ale ma też wiele podo­bieństw do języka pol­skiego. Jakie zwroty warto znać pod­czas urlopu na Sło­wa­cji?dzień dobry - dobry den [czyt. dobri: deń]prze­pra­szam - pre­pacte [czyt. prepa:czte]pro­szę - pro­sim[czyt. prosi:m]nie rozu­miem - nerozu­miem [czyt. ńerozumjem]słabo mówię po sło­wacku - hovo­rím zle v slo­ve­nčine [czyt. havorim zje w slovenczinie]mam na imię - moje meno je [czyt. moje meno je]gdzie jest... - kde je... [czyt. gdzie je]biuro infor­ma­cji tury­stycz­nej - turi­stická infor­ma­čná kan­ce­lária [czyt. turisticzka informaczna kancelaria]lot­ni­sko - leti­sko [czyt. letisko]dwo­rzec auto­bu­sowy - auto­bu­sová sta­nica [czyt. autobusowa stanica]dwo­rzec kole­jowy - vla­ková sta­nica [czyt. wlakowa stanica]Dla­czego Sło­wa­cja?Z Pol­ski na Sło­wa­cję można dostać się zale­d­wie w kilka godzin. Zarówno dłuższy urlop na Sło­wa­cji, jak i wypad na week­end pozwala na odpo­czy­nek w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych miej­scach. Można podziwiać pięk­ne gór­skie kra­jo­bra­zy, regenerować się w aqu­aparku i zwie­dzać zabytki w dużym mie­ście.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Sło­wa­cja należy do Unii Euro­pej­skiej i jest w stre­fie Schen­gen, dla­tego na jej tery­to­rium podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.Waluta: na Sło­wa­cji płaci się w euro.Ceny: na Sło­wa­cji jest nieco drożej niż w Pol­sce. Za posiłek w restau­ra­cji zapła­cić należy około 25-30 zło­tych.Czas: strefa cza­sowa na Sło­wa­cji to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama, co w Pol­sce.Napię­cie: w gniazd­kach elek­trycz­nych na Sło­wa­cji panuje napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie.Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Sło­wa­cję nie muszą się szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na Sło­wa­cji mieści się w Bra­ty­sła­wie (Hum­me­lova, 811 03 Staré Mesto, Sło­wa­cja, tel.: +421 2/544 131 74),
Amba­sada Sło­wa­cji w Pol­sce - w War­sza­wie (ul. Litew­ska 6, 00-581 War­szawa, tel. 22 525 81 10).
 
WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 0 m
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • TV TV tak
 • Minibar, Bar Minibar tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw, Basen dla dzieci Kącik dziecięcy tak
 • Spokojna okolica Spokojna okolica tak
 • Fitness Fitness tak
 • Programy animacyjne Programy animacyjne tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Wypożyczalnia rowerów Wypożyczalnia rowerów tak
 • Wifi Wifi tak

Opinie o hotelu

Bardzo Dobry (Na podstawie 40 opinii)

Ocena 4,7 / 5

Zakwaterowanie 4,6 / 5

Wyżywienie 4,7 / 5

Okolica 4,6 / 5

Cena 4,6 / 5

jakość tras zjazdowych 5,0 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

8. najwyższa ocena z 411 hoteli w Niskie Tatry

Vratislav L.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 10.3. - 15.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Ski & Wellness Residence Družba Ocena: 4/5 Słowacja, Niskie Tatry

Zadowolenie

Zadowolenie

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
W pokoju było dość ciemno, okno wychodziło na zbocze/las, ale to nie ma znaczenia. Sprzątaczka za bardzo się starała. Piękna biała pościel, ręczniki i szlafroki

Wyżywienie
Zjedliśmy tylko śniadanie, ale było idealnie. Tylko mniejszy wybór ciemnych wypieków chlebowych. W przeciwnym razie wybór jest ogromny! Ceny w restauracji są bardzo nieproporcjonalnie wysokie, np. pelmeni za 14,50 EUR zostały zrobione z mrożonego półproduktu takiego, jaki znamy ze sklepu LIDL (cena ok. 2,00 EUR w Czechach), nie pochwaliłbym szef kuchni za to. Barszcz z 2 rodzajów mięsa - całkiem dobry, jak najlepsi szefowie kuchni w Rosji/Ukrainie, ale za 7,80 EUR też chciałbym go sprzedać....

Obsługa w hotelu
Z wellness nie korzystaliśmy ze względów zdrowotnych, dziwię się tylko, że nawet goście hotelowi muszą za tę usługę płacić. Niewiele jazdy na nartach, ale hotel nie jest winien. W przeciwnym razie doskonały dostęp do stoku z przechowalni sprzętu narciarskiego, pochwała.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Eva V.

Ocena 2,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 24.2. - 29.2.2024 Oceniono: Marzec 2024

Ski & Wellness Residence Družba Ocena: 4/5 Słowacja, Niskie Tatry

Ogólnie rzecz biorąc, byłem zadowolony. Czysty hotel. Piękny basen.(Poranne pływanie było wliczone w cenę)

Ogólnie rzecz biorąc, byłem zadowolony. Czysty hotel. Piękny basen.(Poranne pływanie było wliczone w cenę)

Zakwaterowanie 1,5 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 3,0 / 5

Cena 2,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój nie spełnił oczekiwań. Brak widoku. Okna wychodziły na podwórko ze składowiskiem śmieci.

Obsługa w hotelu
Welnesa nie uwzględniono. Dopłata 20 euro. Można by założyć, że wybierając się do hotelu wellness, usługi te są wliczone w cenę.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Vratislav L.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 10.3. - 15.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Ski & Wellness Residence Družba Ocena: 4/5 Słowacja, Niskie Tatry

Zadowolenie

Zadowolenie

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
W pokoju było dość ciemno, okno wychodziło na zbocze/las, ale to nie ma znaczenia. Sprzątaczka za bardzo się starała. Piękna biała pościel, ręczniki i szlafroki

Wyżywienie
Zjedliśmy tylko śniadanie, ale było idealnie. Tylko mniejszy wybór ciemnych wypieków chlebowych. W przeciwnym razie wybór jest ogromny! Ceny w restauracji są bardzo nieproporcjonalnie wysokie, np. pelmeni za 14,50 EUR zostały zrobione z mrożonego półproduktu takiego, jaki znamy ze sklepu LIDL (cena ok. 2,00 EUR w Czechach), nie pochwaliłbym szef kuchni za to. Barszcz z 2 rodzajów mięsa - całkiem dobry, jak najlepsi szefowie kuchni w Rosji/Ukrainie, ale za 7,80 EUR też chciałbym go sprzedać....

Obsługa w hotelu
Z wellness nie korzystaliśmy ze względów zdrowotnych, dziwię się tylko, że nawet goście hotelowi muszą za tę usługę płacić. Niewiele jazdy na nartach, ale hotel nie jest winien. W przeciwnym razie doskonały dostęp do stoku z przechowalni sprzętu narciarskiego, pochwała.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Eva V.

Ocena 2,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 24.2. - 29.2.2024 Oceniono: Marzec 2024

Ski & Wellness Residence Družba Ocena: 4/5 Słowacja, Niskie Tatry

Ogólnie rzecz biorąc, byłem zadowolony. Czysty hotel. Piękny basen.(Poranne pływanie było wliczone w cenę)

Ogólnie rzecz biorąc, byłem zadowolony. Czysty hotel. Piękny basen.(Poranne pływanie było wliczone w cenę)

Zakwaterowanie 1,5 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 3,0 / 5

Cena 2,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój nie spełnił oczekiwań. Brak widoku. Okna wychodziły na podwórko ze składowiskiem śmieci.

Obsługa w hotelu
Welnesa nie uwzględniono. Dopłata 20 euro. Można by założyć, że wybierając się do hotelu wellness, usługi te są wliczone w cenę.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Petr H.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 22.12. - 26.12.2023 Oceniono: Grudzień 2023

Ski & Wellness Residence Družba Ocena: 4/5 Słowacja, Niskie Tatry

Wszystko super hotel tuż przy stokach.

Wszystko super hotel tuż przy stokach.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Šárka F.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 13.10. - 15.10.2023 Oceniono: Październik 2023

Ski & Wellness Residence Družba Ocena: 4/5 Słowacja, Niskie Tatry

Luksusowe zakwaterowanie, doskonałe jedzenie, wspaniałe wellness. Wielka satysfakcja. Dziękuję

Luksusowe zakwaterowanie, doskonałe jedzenie, wspaniałe wellness. Wielka satysfakcja. Dziękuję

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Wyjątkowe zakwaterowanie, kominek w apartamencie.

Wyżywienie
Doskonałe jedzenie, niesamowity wybór we wszystkich kategoriach.

Obsługa w hotelu
Usługi doskonałe.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Andrea J.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 28.9. - 1.10.2023 Oceniono: Październik 2023

Ski & Wellness Residence Družba Ocena: 4/5 Słowacja, Niskie Tatry

Ładny hotel w pięknej przyrodzie. Tylko pokoje są trochę mniejsze. Jedzenie jest wspaniałe, personel miły, wszyscy są uśmiechnięci, na pewno wrócimy.

Ładny hotel w pięknej przyrodzie. Tylko pokoje są trochę mniejsze. Jedzenie jest wspaniałe, personel miły, wszyscy są uśmiechnięci, na pewno wrócimy.

Zakwaterowanie 4,8 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 4,5 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Pogoda

Aktualna pogoda

 • Temperatura 15 °C temperatura w nocy 6 °C

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować