Polityka Prywatności i Plików Cookie

Niniejsza Polityka Prywatności określa cele oraz zasady pobierania danych poprzez formularze kontaktowe niezbędne do obsługi zgłoszeń Użytkowników celem świadczenia żądanej przez Użytkownika usługi, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9, żądanych przez Użytkownika.


I. Definicje

1. Administrator - oznacza Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, Regon: 932281575, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w domenie Travelplanet.pl oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie Travelplanet.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Ochrona informacji

Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 922 ze zm.) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie.


III. Informacje pozyskiwane o Użytkowniku oraz udostępnianie informacji podmiotom trzecim

Podczas wizyty w Serwisie Użytkownicy mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń. Użytkownicy przekazują Administratorowi wyłącznie te dane, które posłużą do świadczenia żądanej przez Użytkowników usługi. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia danej usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa Administrator posiada dodatkowo wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.

W zależności od oczekiwanej przez Użytkowników usługi, dane Użytkowników mogą zostać ujawnione partnerom Administratora w celach związanych z obsługą zgłoszeń Użytkowników oraz jeżeli takie są oczekiwania Użytkowników, w celu udzielenia Użytkownikom informacji o dostępnych produktach i świadczonych usługach. Dane Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnym innym podmiotom, o ile nie będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowana umowa gwarantująca ochronę praw Użytkownikom.

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu z domeną internetową Serwisu, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, optymalizacją i modyfikacją Serwisu w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Użytkowników, a także w celu marketingu produktów i własnych usług. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto, dane na temat Użytkowników Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikacje poszczególnych Użytkowników.


IV. Rejestracja użytkowników

Formularz kontaktowy został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie Serwisu tak aby spełniał on oczekiwania Użytkowników, informacje o Użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla Użytkowników. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator nie udostępnia danych pochodzących z formularza podmiotom trzecim.


V. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


VI. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji Serwisu

i) dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji,

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej Serwisu

i) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

ii) Wyświetlania wybranych przez użytkownika ofert w schowku nawet po wygaśnięciu sesji.

iii) Wyświetlania ilości ofert w schowku bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera.

iv) Wyświetlania tekstów z użyciem krojem czcionek dodatkowych, które nie są zainstalowane w systemie Użytkownika.

v) Realizacji poszczególnych kroków procesu rezerwacji.

vi) Zapamiętywania ostatnio wyświetlonego boksu z informacją

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

e. Świadczenia usług reklamowych

i) dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkowników.

f. Wyświetlania ankiet

i) Zbierania statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta.

g.Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.youtube.com, usługa prezentowania filmów o hotelach [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) www.worldweatheronline.com, usługa prognozy pogody [administrator cookies: Zoomash Ltd. World Weather Online z siedzibą w Wielkiej Brytanii]

iv) www.rentalcars.com, usługa wynajmu samochodów [administrator cookies: Traveljigsaw Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii]

v) microsoft.com, usługa pobierania skryptów JavaScript do obsługi formularzy w technologii Microsoft .NET WebForms z zewnętrznego serwisu: [administrator cookies: Microsoft z siedzibą w USA]

vi) merlinx.pl [administrator cookies: Elektroniczne Systemy Sprzedaży SP. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu]

vii)googleapis.com, usługa pobierania plików czcionek i skryptów JavaScript z zewnętrznych serwisów, w celu optymalizacji ładowania strony internetowej Serwisu.[administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

ii) Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

iii) Sales Manago [administrator cookies: Benhauer 2 Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie]

iv) New Relic [administrator cookies: New Relic Inc. z siedzibą w USA]

v) Criteo [administrator cookies: Criteo GmbH z siedzibą we Francji]

vi) Firecrux [administrator cookies: Greenlogic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

vii) Awin [admisitrator cookies: Awin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

viii) VeInteractive [administrator cookies: VeInteractive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

ix) Salesmedia [administrator: Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie]

x) Live Call [administrator: Life Call Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie]

xi) Facebook [administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

c. zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


VII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Chrome – informacja o Cookies

Firefox – informacje o Cookies

Internet Explorer – informacje o Cookies

Safari – informacje o Cookies


2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


VIII. Zmiana danych

Każdy z Użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w Serwisie mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: profil@travelplanet.pl.


IX. Inne technologie podobne do ciasteczek

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Serwisu używamy także technologii innych niż pliki Cookies, np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.


X. Zmiany w polityce prywatności

Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności i cookie, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY