Przejdź do... | Przejdź do głównego menu

Covid-19- aktualne informacje dla podróżujących

 

W czasach postpandemicznych powodzeniem cieszą się kierunki, które dotychczas Polacy uznawali za najbardziej atrakcyjne. Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat obostrzeń w najpopularniejszych krajach.

UWAGA: Od 28.12.2020 obowiązuje 10-dniowa kwarantanna dla wszystkich osób powracających do Polski. Zaplanowane w tych terminach wycieczki, odbędą się w większości zgodnie z planem.

Zasady zwolnienia z kwarantanny obowiązujące od 30 marca 2021:

Dla podróżnych przybywających do Polski ze Strefy Schengen

Podróżni będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 (w języku polskim lub angielskim) na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej (w przypadku braku kontroli, należy skontaktować się z sanepidem, aby kwarantanna została zniesiona). Test PCR lub antygenowy musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. O placówki w których możesz wykonać test na destynacji, zapytaj rezydenta biura podróży. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny, od warunkiem wprowadzenia go przez placówkę wykonującą test do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej. Zorganizowanie oraz koszty testu są po stronie podróżujących. 

Dla podróżnych przybywających do Polski spoza Strefy Schengen

Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę. Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test PCR lub antygenowy, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny, pod warunkiem wprowadzenia go przez placówkę wykonującą test do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej w ciągu 48 godzin od momentu przekroczenia granicy. Zorganizowanie oraz koszty testu są po stronie podróżujących. 

Warto wiedzieć, że na głównych polskich lotniskach (Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk), znajdują się punkty wykonujące odpłatnie testy na obecność COVID-19. 

Zwolnienie na podstawie zaświadczenia o szczepieniu i po przebytej chorobie

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Zwolnienie z kwarantanny dotyczy także osób, które zakończyły izolację w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem COVID-19, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy. 

Kliknij i przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków:

KRAJE BEZ KWARANTANNY I OBOWIĄZKOWYCH TESTÓW NA COVID:

KRAJE DOSTĘPNE DLA POLAKÓW WARUNKOWO:

KRAJE AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE DLA POLAKÓW

Podróżowanie samolotem po COVID19 – jak będzie wyglądało?

UWAGA: W przypadku połączeń realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, należy zapoznać się z warunkami przewoźnika (linii lotniczej), a także lotniska i kraju, w którym odbywa się przesiadka. Może zdarzyć się, iż kraj tranzytowy wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie, jak i w drodze powrotnej. Niektóre lotniska oraz linie lotnicze dokładnie określają też rodzaj maseczek, jakie mogą być stosowane w czasie przelotów oraz na terenie portów lotniczych. 

Od 23.01.2021 podróżujący rozpoczynający, przesiadający się lub kończący lot na lotniskach na terenie Niemiec, są zobowiązani do używania maseczek medycznych (FFP2, KN95, N95 lub maseczek chirurgicznych). Jednocześnie od 01.02.2021 linia Lufthansa wprowadza ten sam obowiązek na pokładach swoich samolotów. Przyłbice, maski FFP2 z zaworem, chusty oraz szale lub inna forma zasłaniania ust i nosa nie będą akceptowane na pokładzie samolotu. 
Zgodnie z nowymi wymogami, od 30.03.2021 wszyscy pasażerowie 

Od 1 lipca 2020 roku zniesiony został limit pasażerów i samoloty mogą latać w pełni obłożone. Na lotniskach i w samolocie będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa, które można podzielić na 3 etapy:

 • Przed wylotem – Dokładnie zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w docelowym miejscu Twoich wakacji – niektóre kraje wydały obowiązek wypełnienia deklaracji i posiadanie kodu QR już przed wylotem! Szczegółowe informacje o kierunkach przedstawiamy w dalszej części artykułu.
  W związku ze zwiększonymi środkami bezpieczeństwa, zaleca się przybycie na lotnisko minimum 3 godziny przed planowaną godziną odlotu. Jeśli masz taką możliwość, odpraw się on-line. Stosuj się do zaleceń obsługi lotniska i samolotu. Pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego. Obsługa lotniska może zmierzyć Ci temperaturę przed wejściem do terminala i ma prawo odmówić wpuszczenia osób z temperaturą powyżej 38 stopni (zalecamy wykonanie pomiaru we własnym zakresie przed wyjściem z domu). Zamknięte są palarnie i place zabaw dla dzieci. W terminalach mogą przebywać wyłącznie pasażerowie i pracownicy lotniska (nie dotyczy sytuacji, kiedy osoba towarzysząca jest konieczna, np. w przypadku opieki nad osobą niepełnosprawną). Pasażerowie mają również obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika. Na lotniskach obowiązuje nakaz noszenia maseczek zasłaniających nos i usta (dotyczy także kontroli bezpieczeństwa). Wchodząc na pokład, należy samodzielnie zeskanować kartę pokładową i okazać ważny dokument tożsamości.</span

WAŻNE: Wybierając się na wakacje zorganizowane należy mieć przy sobie wydrukowaną i uzupełnioną deklarację zdrowia oraz for,mularz “Passenger Self Declaration Form”. Należy obowiązkowo zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym. Szczegóły znajdziesz w dalszej części artykułu.

KLIKNIJ TUTAJ aby pobrać wzór deklaracji zdrowia niezbędnej na lotnisku.

KLIKNIJ TUTAJ aby pobrać wzór Passenger Self Declaration Form

 • Podczas lotu – Pamiętaj, aby zająć miejsce zgodnie ze wskazówkami załogi. Maseczkę zasłaniającą nos i usta, należy mieć na sobie przez cały czas, aż do momentu opuszczenia terminalu lotniska (rekomenduje się wymianę maseczki co 4 godziny). Rodziny i osoby podróżujące wspólnie, mogą siedzieć obok siebie. Jeżeli to możliwe, unikaj przemieszczania się w samolocie. Korzystanie z łazienki jest dozwolone zgodnie z reżimem sanitarnym. Na pokładach samolotów stosuje się filtry HEPA, które polepszają jakość powietrza. Wnętrza samolotów są dodatkowo dezynfekowane. Na pokładach ograniczono serwis pokładowy i wprowadzono możliwość sprzedaży wyłącznie zapakowanego jedzenia. W przypadku wykrycia u pasażera objawów choroby, zostanie on odseparowany od pozostałych podróżujących i po wylądowaniu przebadany przez kwalifikowane osoby pod kątem obecności COVID-19.
  W czasie lotu zostaniesz poproszony o wypełnienie Karty Lokalizacji Pasażera. Dotyczy to również lotu powrotnego, dlatego warto już przed wylotem wypełnić i wydrukować dwie kopie kart. Warto również mieć ze sobą długopis, aby uzupełnić brakujące pola (np.: nr miejsca w samolocie jeżeli nie jest znany). Dzięki niej, zostaniesz poinformowany w przypadku wykrycia ogniska choroby i będziesz mógł zastosować środki zapobiegawcze.

WAŻNE: Wybierając się na wakacje zorganizowane warto mieć przy sobie wydrukowane i uzupełnione dwie Karty Lokalizacji Pasażera (unikniesz konieczności wypełniania szczegółowego formularza na pokładzie samolotu) oraz długopis.

KLIKNIJ TUTAJ aby pobrać wzór Karty Lokalizacji Pasażera niezbędnej podczas lotu w obie strony.

 • Po wylądowaniu – Samolot należy opuszczać stopniowo, zachowując dystans społeczny (dotyczy także kontroli celnych i odbioru bagażu). Jeżeli transfer do terminala odbywa się autobusem, liczba pasażerów zostanie ograniczona. Pasażerowie mogą również zostać poddani kontroli temperatur i w przypadku jej podwyższenia, skierowani na dodatkowe badania.

Restrykcje – Polska na wakacje

Decyzją Rządu, hotele w Polsce pozostaną zamknięte do 03.05.2021

Zapewne duża część z Was wybierze rodzimą ofertę. Pamiętaj, że również polskie hotele wprowadziły obostrzenia w celu zminimalizowania ryzyka zakażeniem COVID-19, o których warto pamiętać. 

 • Dystans społeczny – hotelarze powinni zadbać o zwiększenie odległości pomiędzy pracownikami i gośćmi do min. 1,5 metra. 
 • Przygotowany i zdyscyplinowany personel – konieczne jest ograniczenie liczby pracowników korzystających równolegle ze wspólnych pomieszczeń. Wymaga się, aby pracownicy hoteli mieli zapewnione w razie potrzeby środki ochrony osobistej. Personel powinien mieć dostęp do środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki). Poza zasadami przestrzegania higieny, zaleca się także unikania dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej. Spotkania organizacyjne powinny być ograniczone i przeprowadzane z zachowaniem dystansu społecznego, a najlepiej za pośrednictwem telefonów lub aplikacji mobilnych. 
 • Dezynfekcja i wietrzenie ogólnodostępnych pomieszczeń – nałożony obowiązek przestrzegania najwyższych norm higieny i regularnego wietrzenia ogólnodostępnych pomieszczeń. Codzienne prace dezynfekujące najbardziej newralgicznych miejsc (przyciski wind, klamki, poręcze krzeseł itp. powinny być szczególnie monitorowane. 
 • Pomieszczenia do czasowej izolacji – wymaga się, aby obiekty noclegowe miały przygotowane procedury na wypadek wystąpienia na ich terenie przypadków zakażenia wirusem i pomieszczenia do czasowej izolacji osób z objawami COVID-19. Pomieszczenia te są przeznaczone na wypadek wykrycia niepokojących objawów u pracowników hoteli. 
 • Troska o osoby powyżej 60 r.ż. – zaleca się, aby obsługa ograniczała bezpośredni kontakt z gośćmi powyżej 60 r.ż. i osobami przewlekle chorymi. 
 • Wykorzystanie technologii – rekomendacja stosowania technologii, umożliwiającej płatności zbliżeniowe oraz zakwaterowanie i wymeldowanie z obiektu, zamawianie dodatkowych usług, przez urządzenia mobilne.
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące – Obiekty noclegowe są zobowiązane do udostępniania gościom i korzystania przez ich personel ze środków dezynfekujących. Wymagane jest także zapewnienie wystarczającej ilości materiałów jednorazowych, koniecznych do zachowania higieny i czystości (ręczniki papierowe, materiały jednorazowego użytku) oraz wyposażenie personelu mającego dostęp do kwater gości, wystarczającej ilości masek i rękawiczek ochronnych. Hotele powinny zapewniać możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 • Stosowanie widocznej informacji – W wyznaczonych miejscach powinny znajdować się tablice informacyjne dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa wraz z danymi kontaktowymi do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 • Sale konferencyjne – zaleca się aby były użytkowane tylko zachowaniem min. 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami oraz z zachowaniem aktualnych przepisów prawnych. 
 • Sprzątanie pokojów – powinno odbywać się na życzenie gości. Po każdym wypoczywającym zaleca się dokładną dezynfekcję pomieszczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na najbardziej narażone na dotyk powierzchnie i przedmioty. 
 • Restauracje hotelowe – pozostają zamknięte 
 • Suszarki nadmuchowe w łazienkach pokojowych – obowiązuje zakaz używania do odwołania.
 • Sprzęt sportowo-rekreacyjny – może być udostępniony odpoczywającym pod warunkiem jego dezynfekcji po każdym użyciu.

Otwarcie Granic Grecja – co musisz wiedzieć

Niezbędne formalności przed wakacjami w Grecji

NIEZBĘDNE DOKUMENTY KIEDY WYPEŁNIĆ GDZIE WYPEŁNIĆ CO MIEĆ ZE SOBĄ
Formularz Lokalizacji Pasażerów (PLF) Do 24 godziny przed wylotem! (zalecamy wypełnienie nawet na 72 godz. przed wylotem). Formularz wypełnij online: travel.gov.gr Wydrukowany QR code dla każdego uczestnika (osoba dorosła i dziecko) wygenerowany przez stronę oraz potwierdzenie mailowe wypełnienia.
UWAGA: Mail z kodem otrzymasz w dniu planowanego przybycia do Grecji (o północy).
Deklaracja zdrowia Przed przyjazdem na lotnisko Wypełnić w domu i zabrać ze sobą na lotnisko. POBIERZ DOKUMENT TUTAJ Wydrukowany i wypełniony dokument podczas wejścia na lotnisko
Karta lokacyjna Przed przyjazdem na lotnisko w 2 kopiach (wymagana również na locie powrotnym) Wypełnić w domu i zabrać ze sobą na lotnisko POBIERZ TUTAJ  Wydrukowany i wypełniony dokument w czasie obu przelotów.
Warto mieć przy sobie długopis, aby uzupełnić nr miejsca w samolocie (jeżeli nie jest znany wcześniej)
Negatywny wynik testu na obecność COVID-19 maksymalnie 72 godziny przed planowanym wjazdem Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 KLIKNIJ TUTAJ Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu w języku angielskim.

Podróżujący z Polski do Grecji muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR na COVID-19. Koszty takich testów i obowiązek ich wykonania w Polsce, spoczywa na podróżujących.

Tylko osoby, które posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR, zostaną wpuszczone na teren kraju przez władze graniczne. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej.

Miejsca, w których powinno się wykonać badania to: Krajowe Laboratoria referencyjne, Krajowe Laboratoria Zdrowia Publicznego lub akredytowane prywatne laboratoria.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich obywateli i odwiedzających, władze Grecji zdecydowały o obowiązkowym wypełnieniu formularza na stronie travel.gov.gr na co najmniej 24 godziny przed wyjazdem (zalecamy wypełnienie nawet na 72 godziny przed wylotem).

W formularzu należy umieścić informacje o miejscu przylotu, adresie pobytu w Grecji, podstawowe dane osobowe i miejscu pobytu w ciągu ostatnich 14 dni przed przylotem. Po wypełnieniu formularza, na Twój adres email zostanie wysłane potwierdzenie wypełnienia formularza, a po weryfikacji danych, osobny mail z uzupełnionym o Twoje dane formularzem z unikalnym kodem QR, który musisz okazać na lotnisku w formie elektronicznej (w urządzeniu mobilnym) lub wydrukowany.  Zalecamy, aby każdy podróżujący (osoba dorosła lub dziecko) posiadał indywidualny kod QR przed udaniem się na lotnisko. Wymagane jest, aby każdy podróżny dodał w swoim formularzu podróżujących z nim członków rodziny oraz niespokrewnionych towarzyszy podróży. 

UWAGA: Plik z unikalnym kodem QR otrzymasz w dniu planowanego przybycia do Grecji (o północy). 

Tuż po wyjściu z samolotu, na podstawie tych danych pracownicy służb granicznych podejmą decyzję czy wjeżdżający może przekroczyć granicę, czy musi poddać się badaniu na COVID-19. Do chwili otrzymania wyniku badania, podróżujący ma obowiązek pozostania w izolacji w miejscu pobytu podanym w formularzu.

UWAGA: Osoby nieprzestrzegające przepisów, podlegają grzywnie w kwocie 500 Euro.

Kwarantanna w przypadku stwierdzenia objawów COVID-19
Jeśli personel na lotnisku zdiagnozuje u Ciebie objawy COVID-19 i skieruje na kwarantannę, rząd Grecji zobowiązuje się pokryć koszty związane z hospitalizacją i transportem. W momencie wykrycia objawów zachorowania w hotelu, zostaniesz odseparowany od reszty gości, także na koszt Grecji, a pozostali goście będą mogli dokończyć swój urlop.

Transfer

Środki higieny i społeczny dystans – podczas transferu powinieneś mieć zapewniony dostęp do środków dezynfekujących. W czasie transferu wymagane jest także noszenie maseczki ochronnej i zachowanie społecznego dystansu. Zaleca się korzystanie ze środkowych i tylnych drzwi.

Prywatne transfery hotelowe – odbywają się w ograniczonej liczbie osób, zależnej od wielkości pojazdu. Kierowcy mają obowiązek stosowania masek ochronnych i rękawiczek oraz dezynfekcji pojazdów i ich regularnej, naturalnej wentylacji. Według wstępnych informacji autobusy będą mogły być wypełnione w 60%, a na ich pokładzie obowiązkowe będzie noszenie masek.

Hotele

Wszystkie hotele w Grecji zostały zobligowane do przestrzegania restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa:

 • Wyznaczenie koordynatora ds. Zdrowia – osoba pełniąca tę funkcję, będzie nadzorowała przestrzeganie protokołów i pracę wszystkich działów. Koordynator ds. Zdrowia musi zostać zgłoszony do rejestru Krajowej Organizacji Zdrowia Publicznego. Dodatkowo hotele zobowiązane są do sporządzenia planu operacyjnego na potrzeby zarządzania przypadkami COVID-19.
 • Przeszkolony i zdyscyplinowany personel – kadra hoteli w Grecji musi zostać przeszkolona w zakresie przenoszenia wirusa i sposobie postępowania w przypadku wykrycia zakażeń. Zaleceniem jest, aby pracownicy codziennie mierzyli temperaturę i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pozostali w domu.
 • Obsługa medyczna – każdy obiekt jest zobowiązany do posiadania lekarza na wezwanie, który będzie działał zgodnie z instrukcjami w celu wykrycia podejrzanych przypadków COVID-19. Równolegle, za pośrednictwem telemedycyny, lekarze będą mogli obserwować podejrzane przypadki. Jednocześnie personel hotelowy ma obowiązek zapewnienia gościom maksymalnej ochrony poprzez utrzymywanie społecznego dystansu i regularnego stosowania środków higieny.
 • Rejestr gości i personelu – Każdy hotel jest zobligowany do prowadzenia aktualnego i zgodne z przepisami RODO, rejestru członków personelu i gości, dzięki czemu w przypadku wykrycia przypadku choroby, wszystkie osoby mogące mieć z nim styczność, zostaną o tym fakcie poinformowane.
 • Komunikacja i stosowanie widocznej informacji – wszystkie hotele w Grecji, muszą informować swoich gości na temat stosowanych zabezpieczeń. Zaleca się, aby na stronach internetowych hoteli, znajdowały się specjalne sekcje dedykowane COVID-19. Goście mają także mieć w ogólnodostępnych miejscach i pokojach, dokładne i wielojęzyczne instrukcje o działaniach zapobiegawczych i dostępnych środkach.
 • Dystans społeczny – Goście i obsługa hoteli w Grecji zobowiązani są do utrzymywania 2 metrowego dystansu społecznego.
 • Wykorzystanie technologii – rekomendacja stosowania technologii, umożliwiającej płatności zbliżeniowe oraz zakwaterowanie i wymeldowanie z obiektu, zamawianie dodatkowych usług, przez urządzenia mobilne.
 • Zakaz wejścia dla osób z zewnątrz – goście spoza hotelu nie mogą do niego wchodzić.
 • Przedłużenie czasu zameldowania i wymeldowania pomiędzy pobytami – zaleca się, aby wymeldowanie nastąpiło do 11 rano, a zameldowanie od godziny 15:00, aby pokoje zostały dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane oraz miały zapewnioną naturalną wentylację.
 • Sprzątanie – Sprzątanie pokojów ma się odbywać z wykorzystaniem środków dezynfekujących a obsługa ma obowiązek zwrócenia specjalnej uwagi na dokładne czyszczenie wszystkich powierzchni łazienki przed przybyciem nowych gości. Należy unikać częstego sprzątania pokojów w czasie pobytu gości w celu unikania kontaktu z obsługą. Zalecane jest powiadomienie gości (na drzwiach lub wewnątrz pokoju) o tym, kiedy i w jaki sposób sprzątnięto ich pokoje. Ogólnodostępne pomieszczenia mają być czyszczone równie starannie, ze szczególnym naciskiem na częstą dezynfekcję takich miejsc jak klamki, przyciski windy itp.
 • Dyskrecja – Personel ma obowiązek zapewnić dyskrecję gościom przebywającym na wczasach w Grecji, jeśli wykryto u nich objawy choroby.
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące – Obiekty noclegowe są zobowiązane do udostępniania gościom i korzystania przez ich personel ze środków dezynfekujących. Wymagane jest także zapewnienie wystarczającej ilości materiałów jednorazowych, koniecznych do zachowania higieny i czystości (ręczniki papierowe, materiały jednorazowego użytku).
 • Restauracje hotelowe – Restauracje są zobowiązane do przestrzegania najwyższych norm sanitarnych. Towary muszą być odbierane przez delegowane osoby, które będą nosić rękawiczki i maski ochronne. Pracownicy kuchni powinni zachować odległość od siebie, zgodną z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Na terenie hotelowych restauracji, obowiązują identyczne zasady, jak w restauracjach i barach na terenie całej Grecji. Managerowie są natomiast odpowiedzialni za właściwe rozmieszczanie stolików, z zachowaniem społecznego dystansu.
 • Place zabaw – na placach zabaw należy unikać przeludnienia i stosować zasady dystansu społecznego.
 • SPA i Wellness – obowiązują zasady dystansu społecznego. Goście mają dostęp tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Zaleca się stosowanie okien z pleksiglasu w recepcji strefy SPA.
 • Sklepy hotelowe i pomieszczenia ogólnodostępne – te przestrzenie są dostępne dla gości pod warunkiem zapewnienia dostosowanej do wielkości liczby gości oraz przestrzegania dystansu społecznego. Zaleca się, aby unikać korzystania z wind.
 • Sprawna i zadbana klimatyzacja – Hotele mają obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na dobry stan klimatyzacji, jej właściwego funkcjonowania i zwiększenia cyrkulacji powietrza. Zaleca się także stosowanie naturalnej wentylacji w pokojach i ogólnodostępnych pomieszczeniach.
 • Animacje – program animacyjny może zostać ograniczony do zabaw wyłącznie na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego. Akcesoria używane podczas animacji są obowiązkowo dezynfekowane po każdych zajęciach.

Plaże i baseny

Wybierając Grecję na wakacje, możesz korzystać z plaż i basenów. W celu zapewniania bezpieczeństwa, wprowadzono następujące zasady użytkowania:

 • Odkryte baseny hotelowe – dozwolone jest wyłącznie korzystanie z odkrytych basenów kąpielowych. Zabrania się otwierania basenów krytych
 • Ograniczenia w liczbie kąpiących – wskazana gęstość zatłoczenia w basenach hotelowych jest mierzona w stosunku 5m² powierzchni wody na osobę
 • Dystans społeczny – Greckie plaże i baseny mają mieć zapewniony bezpieczny, 2-metrowy dystans pomiędzy leżakami i wypoczywającymi (nie dotyczy wypoczywających wspólnie rodzin i grup znajomych). Plażowiczom zaleca się nie umieszczanie ręczników pomiędzy leżakami i parasolami.
 • Dezynfekcja leżaków i ogólnodostępnych sprzętów – personel hotelowy ma obowiązek dezynfekcji leżaków kilka razy dziennie, zwłaszcza po zakończeniu korzystania z przedmiotu po indywidualnym gościu. Zaleca się także przykrywanie leżaków i ogólnodostępnych sprzętów, materiałami które można skutecznie zdezynfekować.

Atrakcje turystyczne i inne

Wycieczki fakultatywne – wycieczki fakultatywne mogą się odbywać w mniejszych grupach z zachowaniem dystansu społecznego. Zaleca się zwiększenie liczby wycieczek na świeżym powietrzu, omijanie dużych skupisk ludzi i stosowanie maseczek ochronnych tam, gdzie jest to wymagane.

Sklepy, restauracje i bary – Greckie sklepy i restauracje są otwarte i zobowiązane do przestrzegania określonych protokołów higieny. W wielu greckich regionach (w tym na Krecie i Rodos), został wprowadzony nakaz zamykania barów i restauracji w godzinach 24-7 rano.

Muzea i zabytki – Greckie muzea i zabytki są otwarte dla zwiedzających w ramach ściśle określonych zasad przestrzegania higieny i bezpieczeństwa.

Maseczki ochronne w przestrzeni publicznej – Używanie maseczek ochronnych jest obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach jak np.: sklepy, przychodnie, banki, windy. Obowiązkowe jest również noszenie maseczek podczas korzystania z transportu publicznego. Z obowiązku wyłączone są miejsca spożywania posiłku i dzieci do lat 3 oraz osoby z chorobami układu oddechowego. Zaleca się także stosowanie maseczek na zewnątrz, gdy nie jest możliwe zachowanie odległości.

W obszarze Chania na Krecie, wymagane jest dodatkowo noszenie maseczek na zewnątrz.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Turcja – najważniejsze informacje

Wszyscy podróżujący do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem do Turcji. Zaświadczenie powinno zostać przedstawione w języku angielskim. Osoby, które nie przedstawią testu PCR z negatywnym wynikiem, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Obowiązek testu nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia. Osoby zaszczepione nie są zwolnione z obowiązku przedstawienia wyniku testu. Powyższa regulacja będzie obowiązywać do 31.05.2021

Dodatkowo od 15.03.2021 wszyscy podróżni, zobowiązani są wypełnić na 72 godz. przed wylotem, elektroniczny formularz zgłoszenia Podróżnego (Traveler Entry Form). Formularz jest dostępny na stronie register.health.gov.tr. Po wypełnieniu formularza, otrzymasz dokument potwierdzający rejestrację wraz z unikatowym kodem HES. Dokument należy wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym, w celu okazania go obsłudze linii lotniczej przed wylotem.

W Turcji obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych (m.in.: sklepy, hotele) oraz w środkach transportu publicznego. Nieprzestrzeganie tego nakazu grozi nałożeniem kary.

Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.

Przed udaniem się na lotnisko, wydrukuj i wypełnij formularz “Passenger Information Form” dla każdego podróżującego (również dla dzieci) – plik do pobrania (kliknij).

W Turcji obowiązuje nakaz noszenia maseczek zasłaniających nos i usta w środkach transportu publicznego i zamkniętych przestrzeniach publicznych (m.in.: sklepy, centra handlowe, szpitale itp.). Za nieprzestrzeganie tego nakazu, służby porządkowe mogą nałożyć grzywnę. W regionach Bodrum i Dalaman, obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich miejsc publicznych (również w przestrzeni otwartej).

Jeżeli kraj pasażera wymaga określonego okresu kwarantanny dla swoich obywateli po powrocie do kraju, pasażer może zostać poddany testom w 135 obszarach testowych w całym kraju lub w wyznaczonych obszarach testowych znajdujących się na lotnisku przed kontrolą paszportową i wrócić z powrotem do swojego kraju z wynikiem testu. Test kosztuje 15 €

Kwarantanna w przypadku stwierdzenia objawów COVID-19
W przypadku konieczności odbycia kwarantanny, turyści w Turcji są zwolnienie z dodatkowych opłat. Odbywa się ona w odizolowanym od pozostałych gości pokoju hotelowym. Rodzina, która podróżuje z osobą mającą objawy COVID-19, przechodzi płatny test na obecność wirusa (ok. 110 lir tureckich). Jeśli wynik testu jest negatywny, wakacje mogą być kontynuowane w standardowym pokoju hotelowym.

Noszenie maseczek jest konieczne w przestrzeni zamkniętej, jak również w przestrzeni publicznej (na ulicach, bazarach, plażach miejskich, w parkach itp.). Nieprzestrzeganie tych zasad grozi karą grzywny.


Otwarcie granic Egipt – najważniejsze informacje

Podróżujący do Egiptu mają obowiązek poddania się badaniu na lotnisku po przylocie (koszt 30 USD/os.) lub posiadania negatywnego testu PCR na obecność COVID-19 wydanego (w j. angielskim) nie wcześniej niż 72 godziny przed zaplanowanym przybyciem do kraju. W przypadku braku papierowej wersji zaświadczenia, pasażer musi okazać oficjalną wiadomość e-mail od danego laboratorium (lub zalogować się na stronie laboratorium i okazać tam wynik w języku angielskim). Z obowiązku zwolnione są dzieci poniżej 6 roku życia.

Osoby, które wykonały test na lotnisku w Egipcie, udają się transferem do wykupionego hotelu, w którym do 24 godzin od wykonania testu, otrzymają wyniki. W przypadku pozytywnego wyniku testu, podróżny zostanie powiadomiony i skierowany na 14-dniową kwarantannę, która będzie odbywać się w wykupionym hotelu. Koszt kwarantanny i leczenia pokryje egipski Rząd.

Większość Tour Operatorów posiadających Egipt w swojej ofercie zapewnia sfinansowanie swoim klientom testów PCR na lotnisku w Egipcie – w całości lub częściowo.

Lista placówek w Polsce w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

UWAGA: Podróżni lecący do regionu Marsa Alam, którzy wykonują test PCR na COVID-19 na lotnisku, proszeni są o zabranie ze sobą kopii strony paszportu, na której widoczne jest zdjęcie i dane osobowe turysty (wymaganej przez Wydział Medycyny Prewencyjnej w celu przyśpieszenia zakończenia procedury testów).

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.

Od osób przylatujących do Egiptu wymagane jest wypełnienie deklaracji pobytu dla każdego podróżującego (również dla dzieci). Zachęcamy do wydrukowania i wypełnienia pliku jeszcze przed udaniem się na lotnisko. Plik jest do pobrania tutaj ===> Pobierz plik Egipt – deklaracja zdrowia.

Pamiętaj, że obywatele Polski do 30.04.2021 są zwolnieni z opłaty wizowej.


Otwarcie granic Bułgaria – najważniejsze informacje

Niezbędne formalności przed wakacjami w Bułgarii

NIEZBĘDNE DOKUMENTY KIEDY WYPEŁNIĆ GDZIE WYPEŁNIĆ CO MIEĆ ZE SOBĄ
Deklaracja zdrowia (Bułgaria) Przed przyjazdem na lotnisko (zachowaj aż do wylądowania) Wypełnić w domu i zabrać ze sobą na lotnisko. POBIERZ TUTAJ Wydrukowany i wypełniony dokument podczas kontroli na lotnisku w Bułgarii.
Deklaracja zdrowia (lotnisko) Przed przyjazdem na lotnisko Wypełnić w domu i zabrać ze sobą na lotnisko. POBIERZ DOKUMENT TUTAJ Wydrukowany i wypełniony dokument podczas wejścia na lotnisko
Negatywny wynik testu na obecność COVID-19 maksymalnie 72 godziny przed planowanym wjazdem Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 KLIKNIJ TUTAJ Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu w języku angielskim.
Karta lokacyjna Przed przyjazdem na lotnisko w 2 kopiach (wymagana również na locie powrotnym) Wypełnić w domu i zabrać ze sobą na lotnisko POBIERZ TUTAJ  Wydrukowany i wypełniony dokument w czasie obu przelotów.
Warto mieć przy sobie długopis, aby uzupełnić nr miejsca w samolocie (jeżeli nie jest znany wcześniej)

Wszyscy podróżni udający się do Bułgarii, mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (w j. angielskim) wykonanego maksymalnie na 72 godz. przed wylotem. Czas liczony jest od momentu pobrania próbek do badania, do godziny planowanego startu samolotu.

Bułgaria nie wymaga obowiązkowej kwarantanny dla obywateli UE przylatujących z Polski.

Kwarantanna w przypadku stwierdzenia objawów COVID-19
W przypadku stwierdzenia u Ciebie objawów COVID-19, zostaniesz odseparowany od innych gości hotelowych i zakwaterowany w innej części hotelu. Pozostaniesz pod opieką hotelu i rezydenta lub jeśli stan Twojego zdrowia będzie wymagał hospitalizacji, zostaniesz przewieziony do szpitala. Kwarantanna obowiązuje także wszystkich członków Twojej rodziny.

Hotele

 • Higiena i bezpieczeństwo – Wszystkie bułgarskie hotele, są zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych regulaminów, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Hotele powinny dysponować wolnymi pokojami na potrzeby zapewnienia izolacji chorych osób od pozostałych gości spędzających wakacje w obiekcie.
 • Dystans społeczny – Goście i obsługa hoteli w Bułgarii zobowiązani są do utrzymywania 1,5 metrowego dystansu społecznego.
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące – Obiekty noclegowe są zobowiązane do udostępniania gościom i korzystania przez ich personel ze środków dezynfekujących. Wymagane jest także zapewnienie wystarczającej ilości materiałów jednorazowych, koniecznych do zachowania higieny i czystości (ręczniki papierowe, materiały jednorazowego użytku).
 • Sprzątanie – Sprzątanie pokojów ma się odbywać z wykorzystaniem środków dezynfekujących. Na życzenie, goście mogą zrezygnować z codziennego sprzątania pokoju (wówczas obsługa powinna zostawić czyste ręczniki i środki higieniczne przed wejściem do pokoju w starannie zamkniętych opakowaniach). Hotele powinny regularnie dezynfekować ogólnodostępne pomieszczenia i karty do pokoju.
 • Przeszkolony i zdyscyplinowany personel – kadra hoteli w Bułgarii powinna zostać przeszkolona w zakresie przenoszenia wirusa i sposobie postępowania w przypadku wykrycia zakażeń. Zaleceniem jest, aby pracownicy codziennie mierzyli temperaturę i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pozostali w domu. Ponadto pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochronny (maski, rękawiczki, plastikowe osłony) a grafik pracy ma być skonstruowany w taki sposób, aby unikać tworzenia dużych skupisk ludzi.
 • Restauracje hotelowe – Restauracje są zobowiązane do przestrzegania najwyższych norm sanitarnych. Obowiązują zasady dezynfekcji stolików i zachowania dystansu społecznego na terenie restauracji, wynoszącego 1,5 metra. Pracownicy restauracji powinni nosić maski i rękawiczki ochronne. Zalecane jest, aby jedzenie znajdowało się za szybą i było wydawane przez pracownika.

Plaże i baseny

 • Dystans społeczny – Bułgarskie plaże i baseny mają mieć zapewniony bezpieczny dystans pomiędzy leżakami i wypoczywającymi (nie dotyczy wypoczywających wspólnie rodzin i grup znajomych)
 • Dezynfekcja leżaków – personel hotelowy ma obowiązek dezynfekcji leżaków kilka razy dziennie, zwłaszcza po zakończeniu korzystania z przedmiotu po indywidualnym gościu.
 • Sport i rekreacja – Sporty grupowe są dozwolone przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (m.in.: dezynfekcja rąk). Rekomendowane jest także stosowanie masek ochronnych.

Atrakcje turystyczne i inne

 • Sklepy i restauracje – Bułgarskie sklepy i restauracje są otwarte i zobowiązane do przestrzegania określonych protokołów higieny.
 • Muzea i zabytki – Bułgarskie muzea i zabytki są otwarte dla zwiedzających w ramach ściśle określonych zasad przestrzegania higieny i bezpieczeństwa.
 • Maseczki ochronne w przestrzeni publicznej – Stosowanie masek jest zalecane w pomieszczeniach zamkniętych oraz obowiązkowe w aptekach i centrach medycznych i w transporcie publicznym.
 • Bary, dyskoteki i kluby nocne – Mogą być otwarte wyłącznie zewnętrzne kluby nocne, przy maksymalnie 50% wypełnieniu. Należy zachować dystans społeczny min. 1,5 metra.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Hiszpania – najważniejsze informacje

Niezbędne formalności przed wakacjami w Hiszpanii

NIEZBĘDNE DOKUMENTY KIEDY WYPEŁNIĆ GDZIE WYPEŁNIĆ CO MIEĆ ZE SOBĄ
Formularz Zdrowia Publicznego (FCS) Na 48 godzin przed wylotem! Formularz wypełnij online na spth.gob.es lub za pomocą bezpłatnej aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Wydrukowany lub zapisany na urządzeniu mobilnym QR code wygenerowany przez stronę lub aplikację oraz potwierdzenie mailowe wypełnienia
Deklaracja zdrowia Przed przyjazdem na lotnisko Wypełnić w domu i zabrać ze sobą na lotnisko. POBIERZ DOKUMENT TUTAJ Wydrukowany i wypełniony dokument podczas wejścia na lotnisko
Karta lokacyjna Przed przyjazdem na lotnisko w 2 kopiach (wymagana również na locie powrotnym) Wypełnić w domu i zabrać ze sobą na lotnisko POBIERZ TUTAJ  Wydrukowany i wypełniony dokument w czasie obu przelotów.
Warto mieć przy sobie długopis, aby uzupełnić nr miejsca w samolocie (jeżeli nie jest znany wcześniej)
Negatywny wynik testu na obecność COVID-19 maksymalnie 72 godziny przed planowanym wjazdem Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 KLIKNIJ TUTAJ

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu w języku hiszpańskim lub angielskim.

Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą przedstawiać wyniku testu.

UWAGA: Wszyscy pasażerowie przybywający do Hiszpanii, muszą okazać negatywny wynik testu PCR, RT-LAMP lub TMA, wykonany najwcześniej 72 godziny przed przybyciem do Hiszpanii. Nie uznawane będą testy na przeciwciała, antygenowe czy serologiczne. Kontrola wyniku testów będzie odbywała się na lotniskach zaraz po przybyciu. Trzeba będzie okazać oryginał wyniku w formie papierowej lub elektronicznej.

Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Wynik testu powinien być w języku hiszpańskim lub angielskim i zawierać następujące dane: imię i nazwisko podróżującego, numer paszportu lub innego dowodu tożsamości (musi się zgadzać z numerem podanym w formularzu kontroli sanitarnej), data wykonania testu, dane certyfikowanego centrum diagnostycznego, informacja o użytej technice diagnostycznej oraz negatywny wynik.

Dodatkowo, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich obywateli i odwiedzających, władze Hiszpanii zdecydowały o obowiązkowym wypełnieniu (na mniej niż 48 godz. przed rozpoczęciem podróży) formularza za pomocą bezpłatnej aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH, dostępnej na stronie www: https://www.spth.gob.es. 

W formularzu należy umieścić informacje o miejscu przylotu, adresie pobytu w Hiszpanii, podstawowe dane osobowe i miejscu pobytu w ciągu ostatnich 14 dni przed przylotem. System wygeneruje kod QR (powinien trafić na podany adres email lub być dostępny w aplikacji), który należy zapisać na urządzeniu mobilnym lub wydrukować. Tuż po wyjściu z samolotu, na podstawie tych danych pracownicy służb granicznych podejmą decyzję czy wjeżdżający może przekroczyć granicę, czy musi poddać się badaniu na COVID-19. Do chwili otrzymania wyniku badania, podróżujący ma obowiązek pozostania w izolacji w miejscu pobytu podanym w formularzu.

Posiadanie kodu QR jest wymagane pod rygorem nie wpuszczenia na teren Hiszpanii. Obowiązek posiadania oddzielnego kodu QR dotyczy każdego uczestnika podróży (również dzieci). Klienci wjeżdżający do Hiszpanii drogą lądową nie mają obowiązku posiadania kodu QR.

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii samolotem lub promem, muszą przejść pomiar temperatury (wykonywany bezdotykowym termometrem lub kamerą tomograficzną) i kontrolę wizualną stanu pasażera. Jako granicę wykrywalności ustalono temperaturę równą lub większą niż 37,5 °C. W przypadku podwyższonej temperatury lub podejrzenia o zakażenia wirusem COVID-19 (na podstawie kontroli wzrokowej i danych z formularza), turyści zostaną poddani dalszej ocenie stanu zdrowia w celu ustalenia, czy istnieje zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zostaną także uruchomione działania, aby skierować osobę z podejrzeniem COVID-19 do ośrodka zdrowia.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest aplikacja wskazująca ile osób przebywa na plażach stolicy Majorki. Ma zostać uruchomiona z początkiem lipca, a informacje będą pochodzić z danych logowania urządzeń do sieci wi-fi.

Kwarantanna w przypadku stwierdzenia objawów COVID-19
Turyści z objawami COVID-19, mogą pozostać na terenie hotelu, o ile nie będzie wymagana hospitalizacja. Odizolowana zostaje osoba z pozytywnym wynikiem testu i przynajmniej jedna osoba z rodziny. Pozostali członkowie rodziny, u których wynik testu jest negatywny, nie muszą przechodzić kwarantanny i zostaną zakwaterowani w oddzielnym pokoju. Długość kwarantanny jest zależna od decyzji lekarza.

Dodatkowo władze Wysp Kanaryjskich podpisały 12-miesięczną umowę z ubezpieczycielem, na mocy którego turyści, którzy przed podróżą nie uzyskali pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19 mają zapewnione: koszty leczenia, repatriację zdrowotną i przedłużenie pobytu z powodu kwarantanny. Ochrona obejmuje również zarezerwowane loty do domu, jeśli to konieczne. Ochrona jest aktywowana tylko wtedy, gdy ubezpieczony nie posiada innego ubezpieczenia zdrowotnego, zawierającego pakiet COVID-19.

Turyści udający się na wypoczynek do Andaluzji, są objęci bezpłatnym "Międzynarodowym ubezpieczeniem podróży", które zapewnia m.in.:

 • wydatki medyczne, zabiegi chirurgiczne i hospitalizację do wysokości 4000€
 • pokrycie wydatków na transport medyczny i repatriację
 • pokrycie wydatków na przedłużenie pobytu w hotelu do 15 dni

Nie jest konieczne dodatkowe zgłoszenie - ubezpieczenie następuje automatycznie.

Hotele

Turystyka jest wiodącą branżą gospodarki Hiszpanii, dlatego Ministerstwo wydało rozporządzenia dla wszystkich obiektów na terenie kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim turystom. Wśród wprowadzonych zasad, znajdują się m.in.:

 • Ograniczona liczba gości – W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, władze Hiszpanii ograniczyły pojemność hoteli do 30 i 50 procent w zależności od lokalizacji obiektu.
 • Działania zapobiegawcze – Obiekty noclegowe w Hiszpanii są zobowiązane do systematycznego wdrażania środków minimalizujących ryzyko zachorowania. Działania mają być konsultowane z wykwalifikowanymi funkcjonariuszami.
 • Przeszkolony i zdyscyplinowany personel – kadra hoteli w Hiszpanii musi zostać przeszkolona w zakresie przenoszenia wirusa i sposobie postępowania w przypadku wykrycia zakażeń. Zaleca się, aby pracownicy byli zawsze w tej samej grupie zmianowej. Stroje robocze muszą być czyszczone w temperaturze powyżej 60ºC.
 • Przygotowanie planu awaryjnego – Rekomenduje się przygotowanie planu awaryjnego na wypadek wykrycia przypadków COVID-19, który zapewni właściwy nadzór nad gośćmi i zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące i zapobiegawcze – Obiekty noclegowe są zobowiązane do udostępniania gościom i korzystania przez ich personel ze środków dezynfekujących oraz materiałów zabezpieczających (maski, rękawiczki). Na wyposażeniu hotelu, musi być także termometr bezdotykowy.
 • Komunikacja i stosowanie widocznej informacji – wszystkie hotele w Hiszpanii, muszą informować swoich gości na temat stosowanych zabezpieczeń i dostępności płynów dezynfekujących w ogólnodostępnych pomieszczeniach. Informacje muszą być zapisane co najmniej w jednym języku obcym.
 • Dezynfekcja i wietrzenie ogólnodostępnych pomieszczeń – Przestrzenie takie jak lobby czy restauracje, muszą być wietrzone minimum raz dziennie. Zaleca się robienie tego jak najczęściej. Ogólnodostępne pomieszczenia oraz najbardziej newralgiczne miejsca (przyciski wind, karty pokojowe itp.) muszą być regularnie dezynfekowane. Na wejściach do hotelu powinny zostać umieszczone maty dezynfekujące. Hotele zobowiązują się także do określenia maksymalnej pojemności różnych miejsc publicznych i zapewnienia w nich dostępności środków dezynfekujących.
 • Dystans społeczny – Goście i obsługa hoteli w Hiszpanii zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego. Ponadto obsługa jest zobligowana do unikania powitania za pomocą uściśnięcia dłoni. Personel powinien także unikać obsługi samochodów gości.
 • Sprzątanie – Sprzątanie pokojów ma się odbywać z wykorzystaniem środków dezynfekujących przy użyciu przez personel środków zabezpieczających (maski, rękawiczki). Personel sprzątający nie może pracować w pokojach, w których przebywają goście, z wyjątkiem uzasadnionych przyczyn. Zaleca się, aby kosz na śmieci w łazience, nie posiadał pokrywy.
 • Restauracje hotelowe – Restauracje są zobowiązane do przestrzegania najwyższych norm sanitarnych. Obowiązują zasady dezynfekcji stolików i zachowania dystansu społecznego na terenie restauracji. Wszelkie przedmioty wspólnego użytku jak np.: solniczki, powinny zostać zastąpione opakowaniami jednorazowego użytku. Zaleca się również zastąpienie ogólnodostępnych bufetów, indywidualną obsługą kelnerską.
 • Siłownie – siłownie hotelowe mogą być otwarte pod warunkiem określenia maksymalnego obłożenia, zachowania społecznego dystansu i regularnej dezynfekcji. Pomieszczenia te powinny być także regularnie wietrzone. Zaleca się umieszczania na zewnątrz sprzętów, które nie wymagają przebywania w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Strefy SPA i Wellness – mogą być otwarte pod warunkiem przestrzegania społecznego dystansu i ścisłych wytycznych sanitarnych.
 • Place zabaw dla dzieci – zaleca się otwieranie placów zabaw dla dzieci z zachowaniem najwyższych norm sanitarnych oraz bezpiecznego dystansu społecznego. Opiekunowie dzieci są zobowiązani do zachowania ścisłej higieny i stosowania środków dezynfekujących.
 • Programy rozrywkowe – w czasie organizowanych przez hotele programów rozrywkowych musi zostać zachowany bezpieczny dystans społeczny, a jeśli nie jest to możliwe, należy nosić maskę zakrywającą nos i usta. Obowiązują normy stosowania dezynfekcji i wietrzenia całego pomieszczenia.
 • Maski ochronne – nie muszą być stosowane, jeżeli nie ma dowodów na przebywanie na terenie hotelu osoby zarażonej COVID-19 oraz możliwe jest utrzymanie bezpiecznej odległości.
  UWAGA – nie dotyczy Balerów. W tym regionie, maseczki muszą być zakładane w ogólnodostępnych miejscach (wyjątkiem jest kiedy odbywa się konsumpcja). Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby:
  – z problemami oddechowymi
  – podczas uprawiania sportów
  – przebywające na plaży lub basenie
  – podczas konsumpcji na tarasach, ogródkach kawiarnianych, w restauracjach.

Plaże i baseny

 • Dystans społeczny – Na hiszpańskich kąpieliskach należy utrzymywać min. 2 metrową odległość pomiędzy osobami.
 • Dedykowany personel – w celu zapewnienia bezpieczeństwa, na hiszpańskich plażach i przy basenach, powinien znajdować się wykwalifikowany personel, dbający o bezpieczeństwo turystów.
 • Dezynfekcja leżaków – personel hotelowy ma obowiązek dezynfekcji leżaków kilka razy dziennie, zwłaszcza po zakończeniu korzystania z przedmiotu po indywidualnym gościu.
 • Sport i rekreacja – Sporty grupowe są dozwolone przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (m.in.: dezynfekcja rąk) i dystansu społecznego.
 • Ograniczona liczba osób – Na Majorce, a dokładnie w okolicach stolicy Palma de Mallorca, wprowadzono limit osób przebywających jednocześnie na pięciu najpopularniejszych plażach. Limitu będą pilnować ratownicy i w razie przepełnienia, mogą skierować Cię na inną plażę.

Atrakcje turystyczne i inne

 • Sklepy i restauracje – Hiszpańskie sklepy i restauracje są otwarte i zobowiązane do przestrzegania określonych protokołów higieny. W zależności od regionu, obowiązuje 40 lub 50 procentowe obłożenie pomieszczeń (na Wyspach Kanaryjskich nie więcej niż 10 osób równocześnie). Konieczne jest utrzymanie min. 1,5 metrowego dystansu społecznego.
 • Muzea i zabytki – Hiszpańskie muzea i zabytki mogą być otwarte dla zwiedzających. Każdy z regionów wydaje autonomiczne rozporządzenia regulujące dostęp do tych miejsc.
 • Maseczki ochronne w przestrzeni publicznej – Stosowanie masek jest obowiązkowe w przestrzeni publicznej od 6-go roku życia (również w transporcie publicznym), tam gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu min. 1,5 metra. Obowiązek ten nie dotyczy osób z problemami oddechowymi, osób przebywających na plaży, czy basenie, podczas konsumpcji w restauracjach oraz podczas uprawiania sportu.
  UWAGA: Na Majorce, Minorce i Ibizie wymagane jest noszenie maski ochronnej również w miejscach, gdzie istnieje możliwość zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra. Nie przestrzeganie tego przepisu może skutkować mandatem w wysokości 100 Euro.
 • Dystans społeczny – Należy utrzymywać min. 2 metrową odległość pomiędzy osobami.
 • Wydarzenia kulturalne i zgromadzenia – Wydarzenia kulturalne mogą być organizowane z maksymalną liczbą 30 osób w zamkniętych przestrzeniach i 200 osobami na zewnątrz (dla regionu Balearów maksymalna liczba w zamkniętych pomieszczeniach wynosi 15, na zewnątrz 30). Należy przestrzegać zasad społecznego dystansu.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Chorwacja – najważniejsze informacje

Obywatele Polski przybywajacy do Chorwacji, muszą okazać negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego w j. angielskim wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed planowanym przekroczeniem granicy chorwackiej. W przypadku zaplanowania pobytu dłuższego niż 10-dniowy, podróżujący musi wykonać test ponownie po 10 dniach od daty wykonania pierwszego testu.

Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnione są:

 • osoby posiadające lekarskie zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ostatnich 6 miesiącach lub pozytywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ostatnich 6 miesiącach, ale nie później niż 11 dni przed datą przekroczenia granicy z Chorwacją
 • dzieci do 7 r.ż. przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu
 • osoby posiadające zaświadczenie o przyjęciu 2 dawek szczepionki (w j. angielskim), a od przyjęcia ostatniej dawki upłynęło min. 14 dni. 

Jeżeli podróżujący nie będzie posiadał przy sobie negatywnego wyniku testu, zobowiązany jest do odbycia 10 dniowej kwarantanny, z której może zostać zwolniony po wykonaniu testu na miejscu, który da wynik negatywny.

Kwarantanna w przypadku stwierdzenia objawów COVID-19
Z momentem podejrzenia zarażenia wirusem COVID-19, turysta przebywający na terenie Chorwacji, zostanie poproszony o pozostanie w pokoju hotelowym do chwili przybycia opiekuna medycznego lub zostanie przewieziony do placówki medycznej. Dodatkowo otrzyma środki higieniczne i maseczkę ochronną. O dalszych krokach zdecyduje lekarz, który może wezwać epidemiologa na podstawie wyniku pobranego wymazu. Do czasu uzyskania wyników testu, turysta jest zobowiązany do pełnej izolacji. Jeśli odbywa się ona w hotelu, obsługa dostarcza mu środki czystości, jednak nie sprząta pomieszczenia. Kwarantanna może być także odbywana w przystosowanych ośrodkach. Negatywny wynik testo na COVID-19, znosi izolację o ile nie będzie przeciwwskazań lekarskich.

Transfer

W celu ograniczenia kolejek podczas wjazdu na terytorium Chorwacji i skrócenia czasu oczekiwania na wymarzone wczasy w tym kraju, władze Chorwacji zachęcają do wypełnienia prostego formularza na stronie: https://entercroatia.mup.hr, dzięki któremu można przekazać wszelkie niezbędne informacje. Strona jest już przetłumaczona na język polski, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otrzymasz na adres email. Władze Chorwacji proszą o umieszczenie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na przedniej szybie pojazdu podczas przekraczania granicy.

Hotele

W trosce o Twoje bezpieczne wakacje w Chorwacji, hotele zostały zobligowane do stosowania się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • Dystans społeczny – Goście i obsługa hoteli w Chorwacji zobowiązani są do utrzymywania 1,5 metrowego dystansu społecznego.
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące – Obiekty noclegowe są zobowiązane do udostępniania gościom i korzystania przez ich personel ze środków dezynfekujących. Wymagane jest także zapewnienie wystarczającej ilości materiałów jednorazowych, koniecznych do zachowania higieny i czystości (ręczniki papierowe, materiały jednorazowego użytku) oraz wyposażenie personelu mającego dostęp do kwater gości, wystarczającej ilości masek i rękawiczek ochronnych. Wśród wyposażenia hotelu powinien znajdować się także termometr oraz ochronne maski i rękawiczki na życzenie gości.
 • Stosowanie widocznej informacji – W hotelach mają znajdować się tablice informacyjne dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa wraz z numerami kontaktowymi do osób, którym można zgłaszać uwagi.
 • Maksymalna liczba gości – Hotele są zobowiązane do przestrzegania maksymalnej liczby dozwolonych gości w obiekcie, wynikającej z rozporządzeń organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Chorwacji
 • Przeszkolony i zdyscyplinowany personel – Pracownicy recepcji powinni być odpowiednio poinformowani na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 i posiadać wiedzę na temat dostępności środków zapobiegawczych na terenie hotelu. Jednocześnie personel hotelowy ma obowiązek zapewnienia gościom maksymalnej ochrony poprzez utrzymywanie społecznego dystansu i regularnego stosowania środków higieny. Pracownicy są też zobowiązani do codziennego mierzenia temperatury i w przypadku jej podwyższenia do 37.2 °C oraz zauważenia niepokojących objawów choroby, pozostania w domu i zgłoszenia tego faktu do przełożonego, który ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa.
 • Wykorzystanie technologii – rekomendacja stosowania technologii, umożliwiającej płatności zbliżeniowe oraz zakwaterowanie i wymeldowanie z obiektu, zamawianie dodatkowych usług, przez urządzenia mobilne.
 • Udogodnienia dla dzieci – obowiązek zapewnienia funkcjonowania udogodnień dla dzieci zgodnie z najwyższymi kryteriami bezpieczeństwa.
 • Sprzątanie pokojów – Sprzątanie pokojów ma się odbywać z wykorzystaniem środków dezynfekujących a obsługa ma obowiązek zwrócenia specjalnej uwagi na dokładne czyszczenie wszystkich powierzchni łazienki przed przybyciem nowych gości. Zużyta pościel i ręczniki muszą być przechowywane w zamkniętym pojemniku, który jest oddzielony od czystych materiałów.
 • Sprawna i zadbana klimatyzacja – Hotele mają obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na dobry stan klimatyzacji, jej właściwego funkcjonowania i zwiększenia cyrkulacji powietrza.
 • Strefy SPA i Wellness – Obowiązek ograniczenia liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych. Zaleca się, aby sauny parowe nie były używane. Dopuszcza się korzystanie z saun suchych przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości ich czyszczenia, wentylacji i dezynfekcji.

Plaże i baseny

Wybierając się na wakacje w Chorwacji, możesz korzystać z plaży i basenów pamiętając o podstawowych zasadach i środkach bezpieczeństwa.:

 • Utrzymywania higieny w basenie – zwłaszcza upewnienia się, czy urządzenie do uzdatniania wody działa bezawaryjnie. Dopuszcza się także użycia maksymalnego stężenia chloru w basenie
 • Dystans społeczny – Chorwackie plaże i baseny mają mieć zapewniony bezpieczny dystans pomiędzy leżakami i wypoczywającymi (nie dotyczy wypoczywających wspólnie rodzin i grup znajomych)
 • Dezynfekcja leżaków – personel hotelowy ma obowiązek dezynfekcji leżaków kilka razy dziennie, zwłaszcza po zakończeniu korzystania z przedmiotu po indywidualnym gościu.
 • Sport i rekreacja – Sporty grupowe są dozwolone przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (m.in.: dezynfekcja rąk). Rekomendowane jest także stosowanie masek ochronnych.

Atrakcje turystyczne i inne

 • Sklepy, restauracje i kawiarnie – Sklepy, restauracje i kawiarnie w Chorwacji są otwarte i mogą zapewniać miejsca siedzące i usługi na zewnątrz, pod warunkiem wdrożenia określonych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Miejsca te mogą przyjmować gości wyłącznie do północy.
 • Muzea, Parki Narodowe i Parki Przyrody – są otwarte dla zwiedzających pod warunkiem zapewnienia określonych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Mogą występować ograniczenia w liczbie odwiedzających.
 • Maseczki ochronne w przestrzeni publicznej – Używanie maseczek ochronnych jest  obowiązkowe w zamkniętych miejscach publicznych, jak sklepy, placówki medyczne, środki transportu itp.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Cypr – najważniejsze informacje

WAŻNE
Z uwagi na gwałtowny wzrost zakażeń wirusem COVID-19, z dniem 09.11.2020 Rząd Cypru przeniósł Polskę do krajów kategorii C, co skutkuje zakazem przylotów w celach turystycznych do tego kraju. 


Od 14.08.2020 każdy obywatel Polski przylatujący na Cypr, musi okazać negatywny wynik testu na obecność COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą (nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia).

Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Aby spędzić wakacje na Cyprze, należy pamiętać o  obowiązkowym wypełnieniu – nie wcześniej niż 24 godziny przed przyjazdem na Cypr – Karty Podróżnej (Cyprus Flight Pass) na stronie: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/application-process wydrukowaniu wysłanego na podany adres email kodu QR, który zostanie zeskanowany przez pracownika lotniska podczas check-in. W przypadku nie wypełnienia Karty Podróży, turyści na lotnisku mają dwie opcje:
a) zapłacić grzywnę w wysokości 300 Euro i wykonać test na obecność COVID-19 w kwocie 60 Euro.
b) powrócić do kraju z którego przylecieli.

Przejścia przez strefę buforową pomiędzy północną i południową częścią Cypru są na ten moment zamknięte dla osób, niebędących obywatelami i rezydentami Cypru. Również połączenia lotnicze z Polski na Cypr Północny są obecnie zawieszone. 

Hotele

Ministerstwo Zdrowia wysłało do managerów bazy noclegowej ścisłe wytyczne, aby wakacje na Cyprze przebiegały w sposób bezpieczny i zorganizowany. Wśród nich, znajdują się m.in.: 

 • Przeszkolony i zdyscyplinowany personel – Należy wyznaczyć role i obowiązki pracownikom oraz przeszkolić personel w zakresie przestrzegania norm sanitarnych i podejmowanych działań na wypadek wykrycia przypadków COVID-19. Pracownicy mający objawy choroby, powinni zostać w domu i zgłosić ten fakt przełożonemu. 
 • Ograniczenie kontaktu – w recepcji powinna zostać zainstalowana przejrzysta przegroda zabezpieczająca. Personel sprzątający pokoje, powinien wykonywać swoje obowiązki tylko, kiedy goście przebywają poza pomieszczeniem.
 • Komunikacja i stosowanie widocznej informacji – wszystkie hotele na Cyprze muszą informować swoich gości na temat stosowanych zabezpieczeń i dostępności płynów dezynfekujących w ogólnodostępnych pomieszczeniach. 
 • Sprzątanie – Sprzątanie pokojów ma się odbywać z wykorzystaniem środków dezynfekujących przy użyciu przez personel środków zabezpieczających (maski, rękawiczki). Zabrania się udostępniania pokojów nowym gościom przed upływem 2 godzin od pobytu poprzednich turystów oraz przed dokładną dezynfekcją pomieszczenia. 
 • Dezynfekcja i wietrzenie ogólnodostępnych pomieszczeń – Wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia i newralgiczne powierzchnie jak np.: przyciski do windy, powinny być regularnie dezynfekowane. Tam gdzie to możliwe, powinna być stosowana całodobowa, naturalna wentylacja. 
 • Ograniczona dostępność – W windach i ogólnodostępnych pomieszczeniach powinny obowiązywać zasady ograniczonej dostępności. Personel w widocznych miejscach powinien umieścić informacje o limicie korzystających. 
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące i zapobiegawcze – Obiekty noclegowe są zobowiązane do udostępniania gościom i korzystania przez ich personel ze środków dezynfekujących oraz materiałów zabezpieczających (maski, rękawiczki). W publicznych toaletach powinny być dostępne również papierowe ręczniki jednorazowego użytku. 
 • Sprawna i zadbana klimatyzacja – Hotele mają obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na dobry stan klimatyzacji, jej właściwego funkcjonowania i zwiększenia cyrkulacji powietrza. Zaleca się także stosowanie naturalnej wentylacji w pokojach i ogólnodostępnych pomieszczeniach. 
 • Place zabaw – zaleca się, aby place zabaw pozostały zamknięte.
 • Transakcje bezgotówkowe – zaleca się do stosowania transakcji bezgotówkowych podczas płacenia za dodatkowe usługi. 
 • Restauracje i bary – od personelu wymaga się przestrzegania najbardziej rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Pomiędzy stolikami powinien być zapewniony min. 2-metrowy odstęp, a ilość nie może przekroczyć określonego przez regulamin limitu. Zaleca się ograniczenie użytkowania ogólnodostępnych serwisów do napojów i przyrządów do nakładania jedzenia. Zamawianie posiłków do pokojów powinno być oferowane za darmo lub w obniżonej cenie. 
 • Ograniczony i nadzorowany dostęp osób z zewnątrz – hotele powinny ograniczyć dostęp osób z zewnątrz i ściśle nadzorować liczbę stałych dostawców.
 • Izolacja i dyskrecja wobec osób chorych – Osoby z objawami choroby powinny zostać odseparowane do czasu przeniesienia do placówki medycznej. Wszystkie działania powinny być podejmowane w sposób spokojny i dyskretny wobec osób chorych. 

Plaże i baseny

 • Dystans społeczny – Zalecane jest utrzymywanie 4 metrowej odległości pomiędzy parasolami i 2 metrowej pomiędzy leżakami osób, które nie wypoczywają wspólnie. 
 • Dezynfekcja obiektów wspólnych – wymagane jest, aby osoby nadzorujące, regularnie dezynfekowały przedmioty wspólnego użytku (leżaki, parasole, skrytki na cenne przedmioty itp.) oraz przebieralnie i toalety. 
 • Ograniczenie animacji – Zaleca się, aby programy animacyjne nie były organizowane do czasu zniesienia restrykcji. 

Atrakcje turystyczne i inne

 • Zgromadzenia i wydarzenia publiczne – Od 24.06.2020 Cypr wprowadza nowy limit 75 osób gromadzących się wewnątrz i 150 osób na zewnątrz (wyjątek – w regionie Limassol zgromadzenie może wynosić maksymalnie do 10 osób). Organizacja imprez masowych i festiwali będzie możliwa najwcześniej od 01.09.2020. 
 • Dystans społeczny – Zalecane jest utrzymywanie 2 metrowej odległości pomiędzy osobami. 
 • Maseczki ochronne w przestrzeni publicznej – Stosowanie masek jest obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach (np.: centra handlowe, banki, kościoły) i w przestrzeniach otwartych. Nieprzestrzeganie tego nakazu grozi nałożeniem mandatu w wysokości 300 euro.
 • Muzea i zabytki – Cypryjskie muzea i zabytki są otwarte dla zwiedzających pod warunkiem stosowania dezynfekcji i przestrzegania zasad społecznego dystansu.
 • Sklepy i restauracje – otwarte z obowiązkiem przestrzegania wysokich standardów higieny i bezpieczeństwa. Restauracje obsługują klientów na zewnątrz

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Włochy – najważniejsze informacje

Do 30.04.2021 hotele oraz stoki narciarskie na terenie Włoch pozostają zamknięte.

Władze Włoch wprowadziły następujące restrykcje dotyczące obywateli Polski:

 • 07.01- 06.04.2021 obowiązek przedstawienia autodeklaracji oraz negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch. Wynik testu powinien być przedstawiony w języku angielskim. W przypadku braku testu, należy poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 3 strefy: żółtą, pomarańczową i czerwoną. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.gov.pl (kliknij).

Nauczeni doświadczeniem włosi, wprowadzili szereg zasad bezpieczeństwa, które mają pozwolić przywrócić ruch turystyczny w tym pełnym zabytków kraju. Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch, utrudnień w podróży, wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach i innych miejscach, w których powstają skupiska ludzkie.

Osoby których temperatura ciała przekroczy 37,5 °C nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych a w regionie Lacjum będą poddawane badaniu na obecność koronawirusa (W oczekiwaniu na wynik konieczny będzie powrót do miejsca zamieszkania.)

Wyjeżdżając na Sycylię każdy turysta jest zobowiązany do rejestracji na stronie siciliasicura.costruiresalute.it/welcome . Rejestracji należy dokonać przed wylotem na Sycylię, również w przypadku zakupu oferty last minute.

Turyści, którzy decydują się na wyjazd na Sardynię są zobligowani do samodzielnego wypełnienia formularza na stronie: sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init, na podstawie którego otrzymają mailem unikalny kod QR. Kod QR należy obowiązkowo okazać zarówno na lotnisku wylotowym jak i docelowym w formie wydrukowanej lub elektronicznej na urządzeniu mobilnym. Poza dokumentem z kodem QR, na adres mailowy może zostać wysłany dodatkowy link do formularza z oświadczeniem zdrowotnym, który również należy obowiązkowo wypełnić na 48 godzin przed przylotem na Sardynię. Jeśli nie otrzymasz kodu QR, masz obowiązek wydrukować potwierdzenie wypełnienia wniosku z maila a następnie wydrukować wniosek i wypełnić go ręcznie (dotyczy to także ofert last minute, sprzedawanych poniżej 48 godzin przed wylotem). W przypadku nie posiadania kodu QR, podróżujący zostanie poddany obowiązkowemu testowi na COVID-19.

Kwarantanna w przypadku stwierdzenia objawów COVID-19
Na kwarantannę są kierowane osoby z objawami COVID-19 oraz każdy członek rodziny z nimi podróżujący. Goście są zwolnieni z dodatkowych opłat w przypadku obowiązkowej kwarantanny. Może się ona odbywać w hotelu, albo w innym miejscu wskazanym przez lokalne służby.

Hotele

Wczasy we Włoszech możesz spędzić w ulubionym hotelu, który dostał szczegółowe wytyczne mające na celu zapewnienia Ci bezpiecznego i udanego wypoczynku.

 • Komunikacja i stosowanie widocznej informacji – informacje dotyczące stosowanych środków bezpieczeństwa powinno być widoczne i zrozumiałe dla wszystkich udających się na wakacje do Włoch. 
 • Kontrola temperatury ciała – możliwe są obowiązkowe pomiary temperatury ciała i odmowa wstępu osobom z wynikiem powyżej 37,5°C
 • Dystans społeczny – Zalecane jest unikanie większych skupisk ludzi i utrzymywanie min. 1 metrowego dystansu od pozostałych gości. Zasada ta nie dotyczy osób spędzających wakacje wspólnie
 • Bezpieczna recepcja – Recepcje muszą być wyposażone w plastikowe bariery ochronne, a w przypadku ich braku, pracownicy powinni nosić maseczki/przyłbice i rękawiczki ochronne. Recepcja powinna także umożliwiać płatności bezdotykowe i automatyczne zameldowanie i wykwaterowanie z pokojów.
 • Dezynfekcja i wietrzenie ogólnodostępnych pomieszczeń – Wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia i newralgiczne powierzchnie jak np.: przyciski do windy, powinny być regularnie dezynfekowane. Tam gdzie to możliwe, powinna być stosowana naturalna wentylacja. 
 • Maseczki ochronne – goście hotelowi muszą korzystać z maseczek ochronnych w zamkniętych, ogólnodostępnych pomieszczeniach oraz na wolnym powietrzu, jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu 1 metra od pozostałych wypoczywających. Maski nie są obowiązkowe podczas ćwiczeń fizycznych. 
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące i zapobiegawcze – Obiekty noclegowe są zobowiązane do udostępniania gościom i korzystania przez ich personel ze środków dezynfekujących oraz materiałów zabezpieczających (maski, rękawiczki). Magazyny i materiały informacyjne do wielokrotnego użytku, muszą zostać usunięte.
 • Korzystanie z wind – musi umożliwiać zachowanie odległości interpersonalnej pomiędzy korzystającymi. Zaleca się wspólne przejazdy wyłącznie w gronie wspólnie wypoczywających. 
 • Sprawna i zadbana klimatyzacja – Hotele mają obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na dobry stan klimatyzacji, jej właściwego funkcjonowania. Tam, gdzie jest to możliwe należy wykluczyć całą cyrkulację powietrza. 
 • Sprzątanie Pokojów – Sprzątanie pokojów ma się odbywać z wykorzystaniem środków dezynfekujących przy użyciu przez personel środków zabezpieczających (maski, rękawiczki). Zaleca się dokładną dezynfekcję mebli i pościeli przed każdą zmianą wypoczywających. 
 • Restauracje – w hotelowych rezerwacjach obowiązują najbardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. Obowiązują zasady dystansu społecznego i noszenia maseczek ochronnych, jeżeli poruszasz się po restauracji. 

Plaże i baseny

 • Komunikacja i stosowanie widocznej informacji – przy włoskich plażach i basenach powinny znajdować się informacje dotyczące środków zapobiegawczych, zrozumiałe także dla osób nie mówiących po włosku. 
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące – żele antybakteryjne powinny być dostępne w widocznych o ogólnodostępnych miejscach.
 • Kontrola temperatury ciała – możliwe są obowiązkowe pomiary temperatury ciała i odmowa wstępu osobom z wynikiem powyżej 37,5°C.
 • Elektroniczne formy płatności – punkty usługowe, bary i restauracje powinny zapewnić możliwość transakcji bezgotówkowych.
 • Dystans społeczny – Zalecane jest unikanie większych skupisk ludzi i utrzymywanie min. 1 metrowego dystansu od pozostałych wypoczywających. Leżaki powinny być oddalone od siebie o min. 1,5 metra. Dodatkowo wokół jednego parasola powinien być zapewniony obszar 10 m² wolnej przestrzeni. Przebywający w basenie powinni mieć zapewnione 7 m² wolnej przestrzeni.
 • Zwiększenie zacienionych obszarów – zaleca się zwiększenie zacienionych obszarów w celu unikania tworzenia skupisk ludzkich.
 • Dezynfekcja obiektów wspólnych – wymagane jest, aby osoby nadzorujące, regularnie dezynfekowały przedmioty wspólnego użytku (leżaki, parasole, skrytki na cenne przedmioty itp.) oraz przebieralnie i toalety. 
 • Programy rozrywkowe – zabroniona jest organizacja programów rozrywkowych zachęcających do tworzenia grup
 • Sporty indywidualne – mogą być uprawiane pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego
 • Sporty i gry zespołowe – możliwe tylko przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 
 • Regularna kontrola czystości basenów – Baseny powinny być regularnie kontrolowane pod kątem czystości i stężenia chloru. Baseny, które nie mogą być chlorowane (np. brodziki) muszą zostać zamknięte.
 • Opieka nad dziećmi – Rodzice są zobowiązani do rygorystycznego przestrzegania dystansu społecznego pomiędzy dziećmi. 

Atrakcje turystyczne i inne

 • Dystans społeczny – Zalecane jest unikanie większych skupisk ludzi i utrzymywanie 2 metrowej odległości pomiędzy osobami.w przypadku uprawiania sportu oraz min. 1 metra w pozostałych przypadkach.  
 • Komunikacja publiczna – podróżujący, których temperatura ciała przekroczy 37,5 °C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.
 • Jazda samochodem – podczas podróży samochodem należy zachować 1 metr odległości pomiędzy podróżującymi, a jeśli nie jest to możliwe, pasażerowie powinni stosować maseczkę zakrywającą nos i usta (nie dotyczy osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym).
 • Parki, ogrody miejskie – dostęp do parków i ogrodów miejskich dozwolony jest pod warunkiem nietworzenia zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości min. 1 metra.
 • Place zabaw – place zabaw na terenie Włoch pozostają zamknięte.
 • Maseczki ochronne w przestrzeni publicznej – Stosowanie masek jest obowiązkowe w ogólnodostępnych pomieszczeniach zamkniętych i środkach transportu zbiorowego oraz w sytuacjach, kiedy nie jest możliwe zagwarantowanie bezpiecznej odległości między osobami. Z obowiązku są wyłączone dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby, które wskutek niepełnosprawności, nie mogą nosić maseczek. 
 • Sklepy i restauracje – są otwarte pod warunkiem zapewnienia dystansu społecznego min. 1 metra i przestrzegania rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa. 
 • Zgromadzenia i wydarzenia publiczne – Wszystkie zgromadzenia i wydarzenia muszą odbywać się z zachowaniem rygorystycznych instrukcji bezpieczeństwa oraz z zachowaniem dystansu min. 1 metra pomiędzy uczestnikami. Maksymalna liczba osób uczestniczących w wydarzeniach wynosi 1000 osób dla imprez plenerowych i 200 osób w zamkniętych pomieszczeniach. 

UWAGA: Zasady mogą być bardziej rygorystyczne w poszczególnych regionach Włoch.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Czarnogóra – najważniejsze informacje

UWAGA: Polski Rząd zawiesił lotnicze połączenia z Polski do Czarnogóry.

Hotele

 • Przeszkolony i zdyscyplinowany personel – Pracownicy hoteli powinni być odpowiednio poinformowani na temat zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Jednocześnie personel hotelowy ma obowiązek zapewnienia gościom maksymalnej ochrony poprzez utrzymywanie społecznego dystansu i regularnego stosowania środków higieny. Restauracje hotelowe – Restauracje są zobowiązane do przestrzegania najwyższych norm sanitarnych. Pracownicy muszą nosić maski zasłaniające nos i usta. Jeżeli istnieje taka możliwość, bufety należy zastąpić posiłkami serwowanymi do stolików. 
 • Ogólnodostępne środki dezynfekujące – Obiekty noclegowe są zobowiązane do udostępniania gościom i korzystania przez ich personel ze środków dezynfekujących. Wymagane jest także zapewnienie  wystarczającej ilości materiałów jednorazowych,koniecznych do zachowania higieny i czystości (ręczniki papierowe, materiały jednorazowego użytku) oraz wyposażenie personelu mającego dostęp do kwater gości, wystarczającej ilości masek i rękawiczek ochronnych.  Wśród wyposażenia hotelu powinien znajdować się także termometr oraz ochronne maski i rękawiczki na życzenie gości. 
 • Przygotowanie planu awaryjnego – Rekomenduje się przygotowanie planu awaryjnego na wypadek wykrycia przypadków COVID-19, który zapewni właściwy nadzór nad gośćmi i zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.
 • Dystans społeczny – Goście i obsługa hoteli w Czarnogórze zobowiązani są do utrzymywania 2 metrowego dystansu społecznego.
 • Komunikacja i Stosowanie widocznej informacji – W hotelach mają znajdować się tablice informacyjne dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa. 
 • Sprzątanie i wentylacja ogólnodostępnych pomieszczeń– Hotele mają obowiązek sprzątania, wentylacji i regularnej dezynfekcji ogólnodostępnych pomieszczeń tak często, jak to możliwe. 
 • Bezpieczna recepcja – Pomiędzy pracownikami powinien być zapewniony bezpieczny dystans co najmniej 2 metrów lub jeśli nie jest to możliwe, należy zainstalować przegrody z izolującego materiału. Zaleca się także skrócenie czasu zameldowania. 
 • Wykorzystanie technologii – rekomendacja stosowania technologii, umożliwiającej płatności zbliżeniowe oraz zakwaterowanie i wymeldowanie z obiektu, zamawianie dodatkowych usług, przez urządzenia mobilne.
 • Sprzątanie pokojów – Sprzątanie pokojów ma się odbywać z wykorzystaniem środków dezynfekujących a obsługa ma obowiązek zwrócenia specjalnej uwagi na dokładne czyszczenie wszystkich powierzchni łazienki przed przybyciem nowych gości. Zużyta pościel i ręczniki muszą być przechowywane w zamkniętym pojemniku, który jest oddzielony od czystych materiałów. Pokoje powinny być dodatkowo wentylowane minimum przez godzinę po każdej zmianie gości.
 • SPA i Siłownie – strefy SPA&Wellness w Czarnogórze oraz siłownie hotelowe mogą być otwarte, pod warunkiem zachowania najwyższych norm sanitarnych i dystansu społecznego. 

Plaże i baseny

 • Dystans społeczny – Czarnogórskie plaże i baseny mają mieć zapewniony bezpieczny dystans minimum 2 metrów pomiędzy leżakami i wypoczywającymi (nie dotyczy wypoczywających wspólnie rodzin i grup znajomych)
 • Sport i rekreacja – Uprawianie sportów indywidualnych i grupowych jest dozwolone przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (m.in.: dezynfekcja rąk).
 • Dezynfekcja leżaków i ogólnodostępnych sprzętów – personel ma obowiązek dezynfekcji leżaków kilka razy dziennie, zwłaszcza po zakończeniu korzystania z przedmiotu po indywidualnym gościu. 
 • Regularna dezynfekcja toalet – Ogólnodostępne toalet, mają być czyszczone co 60 minut. 

Atrakcje turystyczne i inne

 • Sklepy, restauracje i kawiarnie – Sklepy, restauracje i kawiarnie w Czarnogórze są otwarte i mogą zapewniać miejsca siedzące i usługi na zewnątrz, pod warunkiem wdrożenia określonych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Pracownicy muszą nosić maski zasłaniające nos i usta. 
 • Maseczki ochronne w przestrzeni publicznej – Używanie maseczek ochronnych jest obowiązkowe w czasie korzystania w zamkniętych pomieszczeniach i komunikacji publicznej. 
 • Zgromadzenia publiczne – ograniczenie liczby biorących udział w zgromadzeniach w zamkniętych pomieszczeniach do 200 osób.

Otwarcie granic Albania – najważniejsze informacje

Wakacje w Albanii są możliwe bez konieczności przechodzenia kwarantanny po przyjeździe. Nie ma też konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Portugalia – najważniejsze informacje

Wszyscy podróżni przylatujący do Portugalii kontynentalnej, z wyjątkiem dzieci które nie ukończyły 24 miesięcy, muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 (RT-PCR), wykonany do 72 godzin przed odlotem. Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Dodatkowo, podróżujący z krajów w których wskażnik zachorowalności jest równy lub wyższy niż 500 przypadków na 100 000 mieszkańców, muszą przestrzegać 14-dniowego okresu profilaktycznej izolacji w domu lub w miejscu wskazanym przez organy ochrony zdrowia. 

Osoby podróżujące na Maderę, powinny poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku, po wylądowaniu. Koszt testu pokrywa Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godzina. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Po wykonaniu testu i wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się do hotelu, gdzie oczekuje na wynik badania, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od pobrania testu. Możliwe jest także okazanie negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisanie specjalnej deklaracji.
Dodatkowo należy wypełnić i przesłać formularz online na stronie: madeirasafe.com/#/login (kliknij) 28-48 godzin przed przyjazdem.

UWAGA: Podróżujący, którzy w ciągu 90 dni przed przylotem przeszli COVID-19 (ozdrowieńcy) oraz Ci, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki i od drugiej dawki minęło co najmniej 7 dni, są zwolnienie z testów PCR po okazaniu dokumentu (w języku angielskim lub portugalskim) potwierdzającego przyjęcie szczepionek lub przebycie choroby.

Z dniem 29.10.2020 wprowadzono w całym kraju dodatkowe obostrzenia:
– w sklepach wprowadzona zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 20:00
– sprzedaż alkoholu w barach i restauracjach jest możliwa tylko do godziny 22:00
– przy jednym stole w restauracji może przebywać maksymalnie 5 osób
– liczba osób uczestniczących w zgromadzeniach została ograniczona do 5
– obowiązek noszenia maski zasłaniającej nos i usta, jeśli niemożliwe jest zachowanie odległości 2 metrów.

Od dnia 09.11.2020 na terytorium Portugalii wprowadzono dodatkowo:
– Zakaz wychodzenia na ulice w godzinach 23:00-05:00 w dni powszednie oraz w godz. 13:00-05:00 w weekendy. Dopuszcza się spacer w okolicy zamieszkania.
– możliwość realizacji pomiaru temperatury ciała przy wejściu do środków transportu, przestrzeni handlowych, kulturalnych i sportowych (w przypadku temperatury 38ºC i wyższej, możliwa jest odmowa wstępu).
– zakaz organizacji targów i jarmarków.

Dodatkowo na terenie Madery w dniach 13-31.01 zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia:
- Godzina policyjna w godzinach 19:00-05:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 18:00-05:00 w sobotę i niedzielę oraz święta.
- restauracje poza hotelami są otwarte do 18:00 w dni powszednie oraz do 17:00 w soboty, niedziele i święta. Posiłki na wynos w godzinach 18:00-22:00 można zamówić wyłącznie w dni powszednie. 

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Malta – najważniejsze informacje

Wakacje na Malcie są możliwe.

Od dnia 14.11.2020 przy wylocie na Maltę ze wszystkich lotnisk w Polsce, obowiązuje posiadanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 (test RT PCR) z wynikiem na 72 godziny przed wylotem lub poddanie się bezpłatnemu testowi na lotnisku po przylocie na Maltę.
Czas oczekiwania na wynik testu ma zostać skrócony do ok. 10 minut (wprowadzenie szybszych testów). W przypadku pozytywnego wyniku testu, podróżny jest kierowany na kwarantannę na koszt Rządu Maltańskiego.

Z dniem 19.10.2020 na Malcie wprowadzono dodatkowe restrykcje:
– Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej i w biurach (nie dotyczy dzieci poniżej 3 roku życia, osób z chorobami układu oddechowego i trenujących fizycznie)
– zwiększone grzywny i ich lepsze egzekwowanie.

W okresie od 11.03.2021 do 11.04.2021, będą obowiązywać kolejne obostrzenia:

 • zawieszenie zorganizowanych zajęć sportowych ora zamknięcie siłowni, basenów, muzeów, kin i teatrów
 • zamknięcie restauracji i usług dodatkowych w hotelach. Zapewniona będzie tylko obsługa pokojowa
 • zamknięcie sklepów, które nie oferują artykółów pierwszej potrzeby (np. odzież, biżuterię)
 • ograniczenie przepraw na Gozo tylko dla niezbędnych podróży
 • w zgromadzeniach publicznych mogą brać udział maksymalnie 4 osoby
 • zawieszenie ślubów i czynności religijnych

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Tunezja – najważniejsze informacje

Wszyscy podróżujący do Tunezji zobowiązane są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 wykonanego nie później niż 72 h przed wyjazdem oraz odbycia kwarantanny we wskazanym przez siebie miejscu. Po upływie 48 godz. od rozpoczęcia kwarantanny, istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnego testu. Negatywny wynik zwalnia z obowiązku dalszej kwarantanny.

Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Wszyscy podróżujący są zobowiązani przed wylotem do:
a) wypełnienia, wydrukowania i zabrania ze sobą na lotnisko deklaracji zdrowia (Healthcare sheet) – pobierz tutaj (kliknij)
b) wypełnienia, wydrukowania i zabrania ze sobą na lotnisko potwierdzenia polityki COVID-19 –  pobierz tutaj (kliknij)
c) posiadania wydrukowanych voucherów do hotelu (ważnych przez cały okres pobytu w Tunezji) oraz biletów lotniczych.
d) wypełnienia elektronicznego formularza wjazdowego na stronie app.e7mi.tn/language oraz okazania wygenerowanego po wypełnieniu kodu QR - obowiązek dotyczy wszystkich podróżujących (w tym dzieci)

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Szwajcaria – najważniejsze informacje

Od 22.03.2021 wszyscy podróżujący do Szwajcarii z polski są zobowiązani do:

 • posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin (przed 22.03.2021 przepis dotyczy tylko podróżujących samolotem). Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj
 • rejestracji za pomocą elektronicznego formularza na stronie: swissplf.admin.ch/home (KLIKNIJ). (dotyczy również przyjazdu przed 22.03.2021)
 • zgłoszenia po przyjeździe w ciągu 2 dni swojego pobytu do odpowiednich władz kantonalnych - KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ
 • odbycia kwarantanny 

Ośrodki narciarskie mogą działać, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.

Rząd Szwajcarii zaleca instalację aplikacji SwissCovid, która pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Aplikacja jest bezpłatna i działa w oparciu o technologię Bluetooth.

Atrakcje turystyczne i inne

 • Sklepy, restauracje i kawiarnie – Sklepy, restauracje i kawiarnie w Szwajcarii są otwarte i mogą zapewniać miejsca siedzące i usługi na zewnątrz, pod warunkiem wdrożenia określonych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Pracownicy muszą nosić maski zasłaniające nos i usta. 
 • Maseczki ochronne w przestrzeni publicznej – Używanie maseczek ochronnych jest obowiązkowe komunikacji publicznej oraz samolotach. Zaleca się noszenie maski w czasie przebywania w zamkniętych pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zachowania 1,5m dystansu społecznego i nie ma ochrony fizycznej (np. ściany lub plexi)
 • Zgromadzenia publiczne – ograniczenie liczby biorących udział w zgromadzeniach w zamkniętych pomieszczeniach do 200 osób.


Otwarcie granic Dominikana – najważniejsze informacje

Wakacje na Dominikanie są już możliwe. Osoby przylatujące do tego kraju nie muszą wykonywać testów. Turyści mogą zostać poddani testom na obecność COVID-19 na lotnisku na koszt Rządu Dominikany.

Turyści przylatujący do Dominikany, są zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularzu wjazdu i wyjazdu na 72 godziny przed wylotem, mającego na celu usprawnienie procedur wewnętrznych. Formularz jest dostępny na stronie: eticket.migracion.gob.do (KLIKNIJ).Po wypełnieniu formularza, podróżny dostanie kod QR, który musi być okazany podczas odprawy na lotnisku w formie cyfrowej.
Instrukcja wideo przygotowana przez Ministerstwo Turystyki Dominikany oraz lista najczęściej zadawanych pytań, znajduje się na stronie: viajerodigital.mitur.gob.do (KLIKNIJ). Dokument ten należy również wypełnić przed wylotem z Dominikany. 

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, 18.10.2020 wprowadzono godziny policyjne od 19:00 do 5:00 od poniedziałku do piątku oraz od 17:00 do 5:00 w soboty i niedziele.
W przypadku konieczności udania się w tych godzinach na lotnisko, należy mieć ze sobą bilet lotniczy, dokument podróży oraz dowód rezerwacji noclegu.

Wymagane jest noszenie maseczki w miejscach publicznych. Można przemieszczać się pomiędzy prowincjami a transport publiczny funkcjonuje.

Podczas zakwaterowania w hotelu, robiony jest pomiar temperatury oraz wymagane jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. Hotel powinien zapewnić gościom maseczki i żel dezynfekujący. Klienci są zobowiązani do noszenia maseczki również w restauracji, mogą ją oczywiście zdjąć, gdy usiądą przy stole.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Tanzania (Zanzibar) – najważniejsze informacje

Zanzibar to jeden z najczęściej wybieranych kierunków egzotycznych wakacji. Wypoczynek na tej rajskiej wyspie jest możliwy bez konieczności przeprowadzania testu na COVID-19 i obowiązkowej kwarantanny.

Na lotnisku nie obowiązują żadne dodatkowe procedury przesiewowe lub kwestionariusze.

Więcej informacji znajdziesz tutaj ===> Zanzibar – standardy bezpieczeństwa (kliknij)

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Kenia – najważniejsze informacje

Od 23.09.2020 istnieje obowiązek wykonania testu PCR na COVID-19 na 96 godz. przed przylotem do Kenii.

Podróżujący do Kenii są zobowiązani do wypełnienia ears.health.go.ke/airline_registration (kliknij) i okazania wygenerowanego kodu QR.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Kuba – najważniejsze informacje

Wakacje na Kubie możesz spędzić pod warunkiem wykonania testu PCR na obecność COVID-19. 
Od 10.01.2021 wszyscy podróżujący na Kubę, są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przylotem na Kubę. Posiadanie negatywnego wyniku testu nie zwalnia z obowiązku poddania się ponownemu testowi na lotnisku po przylocie. Osoby z pozytywnym wynikiem testu zostaną poddane kwarantannie. Należy także posiadać rozszerzone o zakres COVID-19 ubezpieczenie.

Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Dodatkowo po przylocie na Kubę należy wypełnić deklarację zdrowia. Formularze są rozdawane na pokładzie samolotu lub na lotnisku docelowym po wylądowaniu.

Podczas transferu do hotelu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji dłoni.

W hotelu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa – dotyczy to wyłącznie obsługi. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nie ma możliwości utrzymania dystansu społecznego (min. 1 metra).

W przypadkach pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie COVID-19, podróżny i osoby towarzyszące zostaną poddani kwarantannie na terenie hotelu (może to być inny obiekt niż zarezerwowany w biurze podróży) i zostanie im wykonany kolejny test PCR. W przypadku pozytywnego wyniku, podróżny zostanie przewieziony do szpitala, a jeśli negatywny, będzie mógł wrócić do zarezerwowanego hotelu.

Aktualnie jedyną dopuszczoną na Kubie formą płatności jest karta kredytowa (w restauracjach, sklepach, za wycieczki fakultatywne).

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Emiraty Arabskie – najważniejsze informacje

Turyści podróżujący do Emiratów Arabskich, muszą przedstawić przed wylotem negatywny wynik testu PCR na COVID-19 ważny przez 72 godzin od daty wykonania. Wynik testu musi być wystawiony w języku angielskim. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testu.

Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Przylatujący do Emiratów Arabskich, muszą również wypełnić deklarację zdrowia – kliknij tutaj aby pobrać deklarację zdrowia

Od dnia 03.04.2021 osoby przylatujące do Dubaju zostaną poddane dodatkowemu testowi PCR na obecność COVID-19. Test jest bezpłatny, a z jego wykonania zwolnione są dzieci do 12 r.ż.. Do czasu otrzymania wyniku testu, podróżujący muszą poddać się kwarantannie (wynik testu zostanie przesłany na wskazany nr tel. w ciągu 24h od wykonania testu). W przypadku pozytywnego wyniku testu turysta musi poddać się 14-dniowej samoizolacji i na bieżąco śledzić informacje z Dubai Health Authority. Ponadto wymagane jest zainstalowanie aplikacji COVID-19 DXB Smart App IOS Android. 

Osoby przylatujące do Abu Zabi po przylocie są poddane kolejnemu testowi na COVID, następnie są zobowiązane do poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie, co będzie wynikało z podpisanego dokumentu podczas kontroli paszportowej. Po przylocie podróżni musza liczyć się z otrzymaniem elektronicznej „bransolety”, za pomocą której miejscowe władze będą kontrolować poddanie się samoizolacji. Dodatkowo powinno się mieć zainstalowaną na telefonie aplikację ALHOSN. Po 12 dniach osoby przylatujące do Abu Zabi są zobowiązane do poddania się kolejnemu testowi PCR.

Do stołecznego emiratu Abu Zabi można wjechać jedynie po okazaniu negatywnych testów na COVID. Do emiratu można wjechać na podstawie negatywnego wyniku testu PCR lub testu laserowego otrzymanych w ciągu 48 godzin przed przyjazdem. Testy laserowe można wykonać na granicy po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Departament Turystyki w Ras Al Khaimah wprowadził dla turystów odwiedzających ten emirat do 31.12.2020 darmowe testy wymagane na powrocie z Dubaju. Testy wykonywane są na bieżąco w RAK Medical Center w centrum handlowym Al Hamra Mall lub w prywatnym szpitalu RAK Hospital w Ras Al Khaimah. Turyści muszą się zgłosić na test z paszportem i voucherem hotelowym potwierdzającym zakwaterowanie na terenie emiratu Ras Al Khaimah. Wyniki testu będą dostępne w ciągu 12-24h.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Austria – najważniejsze informacje

Austriackie hotele i restauracje pozostaną zamknięte do 18.04.2021. 

Od 15.01.2021, wjeżdżający do Austrii muszą zarejestrować się i wypełnić internetową deklarację "Pre-Travel-Clearance" (KLIKNIJ ABY WYPEŁNIĆ), a następnie pobrać kod QR, który należy okazać w czasie kontroli. 


Otwarcie granic Tajlandia – najważniejsze informacje

Decyzją lokalnych Władz, granice Tajlandii są zamknięte dla turystów.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Wietnam – najważniejsze informacje

Decyzją lokalnych Władz, granice Wietnamu są zamknięte dla turystów.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Sri Lanka – najważniejsze informacje

Decyzją lokalnych Władz, granice Sri Lanki są zamknięte dla turystów.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Oman – najważniejsze informacje

Wszyscy podróżni w wieku od 16 lat wjeżdżający do Omanu, muszą poddać się testowi PCR (wymaz z nosa) na lotnisku w Omanie. Stanowiska pobierania wymazów PCR znajdują się za kontrolą imigracyjną, a przed halą odbioru bagażu. Koszt wykonania testu wynosi 25 OMR (ok. 65 USD) i opłaca się go w czasie uzupełniania obowiązkowego formularza Travel Registration Form (TRF) na stronie: covid19.emushrif.om/pre-registration-info/travel (KLIKNIJ)

Po poddaniu się testowi można odebrać swój bagaż i rozpocząć wakacje. Wyniki testu są dostępne do 24 godzin za pośrednictwem aplikacji Tarassud+ – którą każdy podróżujący do Omanu ma obowiązek zainstalować (do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App store) w urządzeniu mobilnym – lub na stronie: covid19.emushrif.om/traveler/login (KLIKNIJ). Na wynik testu oczekuje się w zarezerwowanym pokoju hotelowym.

W przypadku pozytywnego wyniku testu, podróżny musi poddać się ścisłej samoizolacji w swoim pokoju hotelowym przez 14 dni. Świadczenia, które wykraczają poza termin pobytu wynikający z umowy, klient opłaca we własnym zakresie, chyba że posiada odpowiednie ubezpieczenie, które chroni przed taką sytuacją.

Dodatkowo każdy podróżny jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie, obejmujące zakresem ochrony ryzyka związane z COVID-19 przez okres minimum 1 miesiąca.

Na lotnisku w Omanie, należy okazać dokument podróży potwierdzający rezerwację hotelu oraz lotu powrotnego – turyści powinni mieć te dokumenty w łatwo dostępnym miejscu.

Po przylocie na lotnisku należy okazać uzupełniony Formularz Rejestracji Podróżnego (TRF) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (OMR 25). Należy zachować kopię dowodu zapłaty, ponieważ trzeba go okazać przy kontroli imigracyjnej wraz z dokumentem podróży.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Meksyk – najważniejsze informacje

Wakacje w Meksyku są możliwe bez obowiązkowych testów oraz kwarantanny.

Podróżujący są zobowiązani do uzupełnienia internetowego formularza na stronie: afac.hostingerapp.com oraz wygenerowania kodu QR, który będzie dostępny po zalogowaniu na stronie. Formularz należy wypełnić najwcześniej na 12 godzin przed planowanym wylotem. Należy pamiętać, że formularz należy wypełnić dla wszystkich podróżujących, również dzieci. 

Wiele atrakcji turystycznych pozostaje zamkniętych a w niektórych stanach i miastach, mogą obowiązywać restrykcje związane z przemieszczaniem się oraz kontrole policyjne.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Malediwy – najważniejsze informacje

Wakacje na Malediwach są możliwe pod warunkiem posiadania ujemnego wyniku testu PCR na obecność COVID-19 (nie dotyczy dzieci poniżej 1 roku życia) z próbką pobraną maksymalnie 96 godzin przed wylotem, licząc od wizyty na pierwszym lotnisku.
Dodatkowo podróżujący powinni wypełnić na 24 godz. przed podróżą, internetową deklarację o stanie zdrowia na stronie: imuga.immigration.gov.mv

Aktualnie nie są możliwe wycieczki na inne wyspy oraz miast Male lub Hulhumale. Pobyt musi być zarezerwowany w jednym obiekcie, a turyści mogą poruszać się tylko po wyspie, na której zarezerwowali pobyt.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Republika Zielonego Przylądka – najważniejsze informacje

Chcący spędzić wakacje na Wyspach Zielonego Przylądka, muszą posiadać zaświadczenie (w j.angielskim lub portugalskim) o negatywnym wyniku testu na COVID-19. Test należy wykonać maksymalnie 72 godziny przed przylotem metodą RT-PCR lub antygenową. Obowiązek wykonania testu dotyczy wszystkich podróżnych, którzy ukończyli 7 rok życia. Władze WZP wymagają również przedstawienia negatywnego wyniku testu od osób zaszczepionych na COVID-19. 

Osoby przylatujący do Republiki Zielonego Przylądka u których zostaną stwierdzone objawy COVID-19, zostaną poddane dodatkowemu testowi (na koszt podróżującego) w kwocie ok 100 euro/os (RT-PCR) lub 20 euro/os. (antygenowy). Turyści oczekujący na wynik testu muszą przebywać w izolacji na terenie certyfikowanego ośrodka wskazanego przez służby Państwa. 

Lista placówek w których wykonasz test na obecność COVID-19 – kliknij tutaj

Przed rozpoczęciem podróży należy także wypełnić i wydrukować formularz zdrowia - KLIKNIJ i pobierz wzór dokumentu.

Zaleca się także posiadanie ubezpieczenia KL/NNW, które swym zakresem obejmuje ryzyka związane z COVID-19. 

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Kostaryka – najważniejsze informacje

Wakacje w Kostaryce są możliwe bez konieczności okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Od przylatujących wymagane jest wypełnienie formularza (maksymalnie na 48 godzin przed planowaną godziną odlotu) na stronie salud.go.cr i wygenerowanie kodu QR, który należy okazać na lotnisku. Obowiązek dotyczy wszystkich podróżujących, niezależnie od wieku. 

Klient musi okazać na lotnisku certyfikat ubezpieczeniowy w j. angielskim lub hiszpańskim, potwierdzający zakres ubezpieczenia na cały okres pobytu:

 • kosztów związanych z zakwaterowaniem w przypadku kwarantanny (odpowiedzialność ubezpieczyciela co najmniej 2000 USD)
 • kosztów leczenia związanych z COVID (odpowiedzialnośc ubezpieczyciela ci najmniej 50 000 USD).

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.


Otwarcie granic Seszele – najważniejsze informacje

Pobyt na Seszelach jest możliwy od 25.03.2021. Od turystów wymagane jest zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19 wykonane 72 godziny przed przybyciem i przestrzeganie miejscowych wymagań sanitarnych.

Przed wyjazdem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podróżowania samolotem.

Kolejne kraje w trakcie przygotowania…


Wakacje samolotem poza Unię Europejską – co robią biura podróży

Biura podróży aktywnie reagują na zmieniającą się dynamicznie sytuację – w przypadku zamknięcia granic danego kraju – imprezy turystyczne są odwoływane lub przekładane. Szczegółowe ustalenia w takich sytuacjach zależą zawsze od Organizatora  i są komunikowane zainteresowanym klientom niezwłocznie.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji opisujemy tutaj.

Data aktualizacja artykułu: 14.04.2021 

Czy podobał Ci się ten artykuł?

Możesz ten artykuł udostępnić znajomym.

Czy podobał Ci się ten artykuł?

Możesz ten artykuł udostępnić znajomym.