Przejdź do... | Przejdź do głównego menu

Zniesienie wiz do USA – poradnik

Od 11 listopada Polska dołączyła do grona 38 krajów, spełniających kryteria ruchu bezwizowego do USA. Jeśli jedziemy tam w celach turystycznych, możemy spędzić w tym kraju do 90 dni. Ubieganie się o wizę zastąpił obowiązek rejestracji w systemie ESTA. W ciągu 72 godzin otrzymamy potwierdzenie możliwości wjazdu do Stanów Zjednoczonych. To nie oznacza jednak ostatecznej zgody, tę wydają służby graniczne.

Podróżowanie do USA bez wiz stało się możliwe od 11 listopada, ponieważ odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 (turystycznej i biznesowej) w ciągu roku nie przekroczył 3 proc. I jeśli obecnie odsetek odmów wjazdu znowu przekroczy tę liczbę, obowiązek wizowy dla wszystkich Polaków będzie przywrócony.

Paszport

Paszport

Kto nadal musi ubiegać się o wizę?

Ruch bezwizowy do Stanów dotyczy turystów, osoby odwiedzające rodziny, podróżujących służbowo i w celach biznesowych. O wizę nadal muszą ubiegać się ci, którzy zamierzają podróżować po USA dłużej niż 90 dni, chcący podjąć tam pracę lub naukę. O zezwolenie może ubiegać się obywatel polski, legitymujący się paszportem biometrycznym (z chipem), ważnym co najmniej 6 miesięcy po planowanym pobycie w Stanach Zjednoczonych, trwającym co najwyżej 90 dni (to ważne – 90 dni a nie trzy miesiące, co może trwać dwa dni dłużej). Jeśli wjeżdża się do USA drogą lądową z Meksyku lub Kanady, zezwolenie ESTA wyrabiane drogą elektroniczną nie jest wymagane. Ale na granicy trzeba wówczas wypełnić papierowy formularz. Nie będzie to konieczne, jeśli zawczasu uzyskamy zezwolenie w systemie ESTA - przyspieszy to znacznie procedury przekroczenia granicy. W każdym wypadku Należy wykazać urzędnikowi, że dysponujemy środkami pozwalającymi na utrzymanie się podczas pobytu w USA oraz na wyjazd z USA.

Ile kosztuje rejestracja w ESTA i ile trzeba czekać na odpowiedź?

Wiza kosztowała przynajmniej 160 dolarów, za zarejestrowanie się w ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży) trzeba zapłacić od 10 do 14 USD. Skąd ta różnica? 10 dolarów to opłata za zezwolenie wielokrotnych wjazdów, ważne dwa lata. 4 dolary to opłata za rozpatrzenie wniosku, która jest pobierana niezależnie od tego, czy otrzymamy decyzję pozytywną, czy odmowną. W tym drugim wypadku otrzymamy zwrot 10 USD.

Rejestracja w systemie ESTA przez stronę https://esta.cbp.dhs.gov jest prosta, choć trwa ok 20 minut. Trzeba od razu - kartą lub np. przez system PayPal - opłacić wniosek. Czasem trzeba również oprócz danych kontaktowych i celu podróży podać informacje o zatrudnieniu. Trzeba bowiem wykazać, że nie zamierzamy przybyć do Stanów Zjednoczonych jako imigranci. Najpóźniej po 72 godzinach otrzymamy odpowiedź, która – gdy będzie pozytywna – pozwoli nam na wielokrotne przekraczanie granicy USA w celach podanych we wniosku. Warto jednak za każdym razem przed kolejnymi wyjazdami sprawdzić nasz status ESTA na stronie CBP (U.S. Customs and Border Protection) – amerykańskiej służby celnej i ochrony granic.

Wniosek o wizę do USA

Wniosek o wizę do USA

Bilet powrotny konieczny

Warto również pamiętać, że turysta musi mieć bilet powrotny lotniczy lub na podróż statkiem z USA do Polski lub innego kraju (jeśli np. po 90 dniach chce jechać do innego kraju niż Polska, z wyłączeniem Kanady i Meksyku) wystawiony przez linię lotniczą uczestniczącą w programie ruchu bezwizowego. To ważne, bo korzystając z usług nieautoryzowanego w ten sposób przewoźnika trzeba ubiegać się o wizę. Przepisy amerykańskie nie wymagają od osoby podróżującej w ramach ruchu bezwizowego przedstawienia drukowanej kopii strony zezwolenia ESTA w celu odbycia podróży. Zaleca się jednak wydrukowanie kopii dokumentacji na wszelki wypadek. Numer wniosku ESTA można odszukać także na stronie internetowej wprowadzając numer paszportu, kraj obywatelstwa, datę wydania paszportu, datę ważności paszportu i datę urodzenia.

Kto nie wjedzie do USA nawet z zezwoleniem ESTA?

Ostatecznie i tak decyzję o wpuszczeniu na terytorium USA podejmują funkcjonariusze graniczni (CBP) Po wstępnej kontroli urzędnik może zdecydować o konieczności przeprowadzenia kolejnej, gdy dana osoba wyda mu się podejrzana. Nadal możemy zostać zawróceni do Polski najbliższym samolotem, np. gdy funkcjonariusz uzna, że istnieje duże prawdopodobieństwo podjęcia przez nas pracy na czarno lub nielegalnego osiedlenia się na stałe.

Urzędnik imigracyjny może poprosić o hasło dostępu do Facebooka, Instagrama czy innego portalu. Powodem zawracania cudzoziemców na granicy jest także stan zdrowia, wyrok kryminalny, wcześniejszy nielegalny pobyt w USA, przestępstwo imigracyjne, praca w USA bez zezwolenia władz, brak zabezpieczenia finansowego, przynależność do określonych ruchów politycznych czy organizacji.

Jeśli odmówiono nam udzielenia zezwolenia ESTA, a nasza sytuacja się nie zmieniła, nie ma sensu składać wniosku ponownie. Będzie ponownie odrzucony. Powód można próbować ustalać w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego USA (https://www.dhs.gov/dhs-trip), ale lepiej wówczas od razu wystąpić o wizę w ambasadzie lub konsulacie USA. Natomiast ponowne złożenie wniosku o zezwolenie ESTA z podaniem fałszywych informacji spowoduje wpisanie na czarną listę cudzoziemców z dożywotnim zakazem wjazdu do USA w ramach ruchu bezwizowego.

Kto raczej nie dostanie zezwolenia ESTA?

Z reguły zezwolenia wjazdu w systemie ESTA nie otrzyma osoba, która wcześniej otrzymała odmowę wizy lub w przeszłości miała problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyjnego USA. Tym samym taka osoba nie będzie mogła podróżować do USA bez wizy. Warto jednak pamiętać, że każda osoba, która otrzymała odmowę rejestracji ESTA może ubiegać się o wizę amerykańską w ambasadzie/konsulacie USA. Nie warto raczej składać wniosku do ESTA jeśli po 1 marca 2011 r. byliśmy w krajach uznawanych przez USA za mające problem z terroryzmem, takich jak

Irak, Iran, Syria, Sudan, Libia, Somalia i Jemen.

Obywatele tych krajów od 2015 roku mają formalny zakaz wjazdu do USA, ale dotyczy to również obywateli krajów objętych ruchem bezwizowym. https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program/visa-waiver-program-improvement-and-terrorist-travel-prevention-act-faq Wyjątkiem są turyści, którzy wcześniej pełnili tam służbę wojskową w ramach misji lub podróżowali tam w oficjalnych delegacjach rządowych. Służby graniczne USA na swej oficjalnej stronie doradzają zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających taką formę wyjazdów, zaś pozostałym – ubieganie się o wizę. Sam bowiem fakt podróżowania do krajów objętych przepisami antyterrorystycznymi czy inne przypadki odmowy bezwizowego wjazdu do USA nie oznacza bezwzględnego i ostatecznego zakazu. Zaś wiza to z wielu powodów bardziej elastyczna promesa wjazdu do USA. Jest ważna 10 lat a nie tylko dwa, można przebywać w Stanach nie do 90 dni lecz do pół roku z możliwością przedłużenia tego okresu.

Czy podobał Ci się ten artykuł?

Możesz ten artykuł udostępnić znajomym.

Czy podobał Ci się ten artykuł?

Możesz ten artykuł udostępnić znajomym.