Przejdź do... | Przejdź do głównego menu

Jak działa ubezpieczenie turystyczne i czy warto je kupić?

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

Planowana długo, a może w ostatnim momencie - podróż marzeń, niezależnie od wyboru miejsca czy czasu, to okazja do tego, by odpocząć, dać się zainspirować i mieć możliwość poznania nowych miejsc. Życie jednak jest nieprzewidywalne, dlatego też za każdym razem warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, by być przygotowanym na różne niespodziewane sytuacje. Poza tym, jeśli podróż ma być rzeczywiście okazją do relaksu, dobrze jest wziąć pod uwagę różne scenariusze i zadbać o siebie oraz najbliższych. 

Czym jest ubezpieczenie turystyczne i co zapewnia?

Ubezpieczenie turystyczne pozwala na zabezpieczenie siebie oraz wszystkich podróżników w czasie wyjazdu. Istnieją ubezpieczenia dedykowane zarówno dla podróży zagranicznych, jak i krajowych. Najczęściej ubezpieczenie krajowe chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli zdarzeń urazowych. Ubezpieczenia na podróże zagraniczne zaś zapewniają przede wszystkim pokrycie niezbędnych kosztów leczenia za granicą. Oczywiście w zakres takich polis wchodzi szereg różnego rodzaju ryzyka, a co więcej w razie potrzeby polisę taką można również rozszerzyć. 

Ponad to ubezpieczenia turystyczne mogą obejmować ochroną uzasadnioną rezygnację z podróży. Sprawdza się to zwłaszcza w przypadku, kiedy wykupiliśmy wycieczkę na długo przed planowanym terminem wylotu.  

Odpowiednie ubezpieczenie należy więc dopasować przede wszystkim pod kątem: 

  • Kierunku wykupionego wyjazdu; 
  • charakteru podróży (turystyka, aktywny wypoczynek, niebezpieczne sporty, podróż służbowa); 
  • indywidualnych potrzeb (rezygnacja z wycieczki, zagubiony lub zniszczony bagaż, choroby przewlekłe, klauzula alkoholowa). 

Ubezpieczenie bagażu

Przed zakupem ubezpieczenia podróżnego warto przeczytać jego warunki i zapoznać się z tym, co zawiera. Na terenie Europy naszą pomoc medyczną częściowo pokryje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dlatego minimalna rekomendowana kwota turystycznego ubezpieczenia zdrowotnego jest odpowiednio niższa (20 000-30 000 euro). Podróżując poza Europę kwotę tę warto jednak zwiększyć do co najmniej 60 000 euro. 

Istotna jest też informacja, że jeśli podróż ma dotyczyć kraju, w którym wymagana jest wiza, wtedy ubezpieczenie turystyczne jest obowiązkowe. 

Dzięki posiadaniu odpowiedniej polisy możemy nie tylko ochronić siebie przed naprawdę dużymi kosztami w razie potrzeby leczenia, ale również w takich przypadkach jak opóźniony lot, skrócenie wyjazdu, czy kradzież. 

Ubezpieczenie turystyczne a EKUZ

EKUZ to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co to takiego? To dokument wydawany przez NFZ, który uprawnia do skorzystania z publicznej służby zdrowia w krajach europejskich na takich samych zasadach na jakich świadczenia medyczne otrzymują lokalni mieszkańcy.  

Karta EKUZ nie powinna stanowić jedynego ubezpieczenia, z którym udasz się na swoje wakacje, ponieważ: 

- nie zapewnia ona transportu medycznego wewnątrz kraju i do Polski, 

- oznacza brak dostępu do prywatnej opieki medycznej 

- nie oferuje wsparcia w kontaktach z placówką medyczną. 

W przypadku podróży po Europie dodatkowe Ubezpieczenia turystyczne z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia na ok 30 tys. € stanowi doskonałe uzupełnienie podstawowego zakresu ochrony gwarantowanego przez EKUZ.  

Gdy wybieramy się poza Europę, Ubezpieczenie turystyczne jest niezbędne i nie powinno mieć niższej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia niż 60 tys. € Ponad to, gdy krajem docelowym naszej podróży jest np. Kanada lub Stany Zjednoczone, bądź inne kraje, w których koszty leczenia są o wiele wyższe niż w innych państwach, warto wybrać wtedy ofertę ubezpieczenia odpowiednio do tego dopasowaną. W takiej sytuacji opcją najkorzystniejszą jest zakup polisy z maksymalną dostępną sumą ubezpieczenia lub takiej, która nie posiada sumy gwarantowanej. W praktyce oznacza to, iż ubezpieczyciel, w razie potrzeby, opłaci wszystkie koszty związane z leczeniem. 

Ubezpieczenie turystyczne a covid-19

Ubezpieczenie turystyczne na wakacje z rodziną

Obecnie na rynku można spotkać szereg ubezpieczeń podróżnych, które zapewniają ochronę w związku z zachorowaniem na Covid-19 lub innymi sytuacjami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej. Taka polisa umożliwia min. zwrot kosztów podróży, w przypadku konieczności odwołania wyjazdu, jeśli klient zachoruje na Covid-19. W takich przypadkach Ubezpieczyciele wymagają skonsultowania z lekarzem objawów choroby oraz dokumentacji medycznej wraz wynikami testu, która potwierdza wystąpienie zdarzenia. Samo uzyskanie pozytywnego testu na obecność koronawirusa nie stanowi zderzenia ubezpieczeniowego uprawniającego do zwrotu kosztów wyjazdu. 

A co w wypadku kwarantanny lub izolacji w trakcie wakacji? Otóż ubezpieczyciel w takim wypadku pokrywa koszty z tym związane, oczywiście jeśli jest to ujęte warunkach ubezpieczenia. Należy się zapoznać z limitami świadczeń wskazanymi w umowie ubezpieczenia i wybrać taki wariant, który pozwoli poczuć się komfortowo w danym miejscu w razie kwarantanny. 

Jeśli natomiast dojdzie do zachorowania na Covid-19 podczas wyjazdu, to Ubezpieczyciel zapewni wizytę lekarską, a następnie w zależności od tego, czy dana osoba potrzebować będzie hospitalizacji, czy też jedynie kwarantanny, zadba o pokrycie kosztów zgodnie z limitami odpowiedzialności wskazanymi w umowie. Warto tutaj dodać, że na obszarach, gdzie obostrzenia epidemiologiczne nadal nie zostały całkowicie zdjęte, osobom zarażonym udzielać będą pomocy w pierwszej kolejności władze lokalne. 

Odszkodowania w razie nieszczęśliwych zdarzeń oraz wypadków

Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie turystyczne dotyczy Polski, czy wyjazdów za granicę, polisa taka zapewnia ochronę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. To oznacza, że można liczyć na świadczenia w przypadku takich wydarzeń jak złamania, kontuzje czy rozbicia głowy. Dobrze jest też zdecydować się na polisę, która zawiera ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym, a więc chroni w sytuacjach w których to my dokonamy nieumyślnego zniszczenia czyjegoś mienia, czy też spowodujemy uraz osobie trzeciej. 

Ubezpieczenie od deszczu

ubezpieczenie od deszczu

Itaka to pierwsze biuro podróży w Polsce, które wprowadziło do swojej oferty ubezpieczenie od deszczu. W praktyce oznacza to, że za każdy deszczowy dzień wakacji w Bułgarii, Egipcie, Grecji, Włoszech, Portugalii, Turcji i Hiszpanii ubezpieczeni klienci Itaki dostaną rekompensatę w wysokości 250 złotych. Polisa kosztuje 69 zł za ośmiodniowy pobyt, 121 zł za pobyt do trzynastu dni i 154 zł za wakacje krótsze niż 16 dni.

Polisa rekompensuje ubezpieczonemu każdy dzień deszczowy (uwaga – wyjątkiem jest dzień przyjazdu i wyjazdu), w którym ilość opadów między godziną 8:00 a 20:00 czasu lokalnego przekroczy 10 mm lub 5 mm podczas jednej godziny. Ubezpieczyciel śledzi pogodę za pośrednictwem AccuWeather.

Co więcej, przelew zostanie zlecony od razu po potwierdzeniu opadów tak, aby wypłata znalazła się na naszym koncie bankowym jak najszybciej. W praktyce pieniądze powinny wpłynąć na rachunek ubezpieczonego już w ciągu 1-2 dni roboczych.

Uwaga! Ubezpieczenie jest dostępne dla pobytów stacjonarnych w Bułgarii, Egipcie, Grecji, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii oraz Turcji, w terminie do 30.09.2023 r.

Zgłaszanie szkody

Ubezpieczenia wakacyjne

W razie rezygnacji z wyjazdu w pierwszej kolejności należy skontaktować się z biurem podróży, a następnie zgłosić to do firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel poprosi bowiem o przedłożenie odpowiednich dokumentów wydawanych między innymi przez biuro podroży. Decyzja i wypłata w zakresie roszczenia o zwrot kosztów odwołanego wyjazdu jest wydawana max do 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie z ubezpieczenia. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w sytuacji, gdy niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia. Przy czym w każdym wypadku w tym terminie powinniśmy, po pierwsze otrzymać tzw. bezsporną kwotę odszkodowania, a po drugie otrzymać wyjaśnienia jakie okoliczności stanęły na przeszkodzie w zakończeniu procesu likwidacji. 

Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem lub zachorowaniem w trakcie wakacji zagrażającym zdrowiu lub życiu najpierw należy wezwać pomoc, a następnie skontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela (numer znajduje się na polisie). W sytuacja mniej pilnych można w pierwszej kolejności skontaktować się z Ubezpieczycielem, który udzieli wsparcia w organizacji pomocy medycznej za granicą. 

Jakie można otrzymać dodatki do ubezpieczenia?

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia na wakacje spokojnie można rozszerzyć je o takie ryzyka jak ochrona bagażu, który umożliwia otrzymanie rekompensaty np. za zgubienie, kradzież lub zniszczenie naszych rzeczy. Dla podróży lotniczych ciekawym dodatkiem może okazać się ochrona w zakresie opóźnienia lotu czy bagażu. Jeżeli wczasy chce się spędzić aktywnie to warto także pomyśleć o rozszerzeniu ochrony o zdarzenia zaistniałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych. 

Co ciekawe swoje ubezpieczenie podróżne można też rozszerzyć o klauzulę alkoholową, zwłaszcza jeśli planuje się wakacje w formule all inclusive lub gdy spodziewamy się pić więcej alkoholu niż zazwyczaj. Wtedy łatwiej o wypadek, urazy czy kontuzje, a z taką klauzulą mamy pewność, że nawet w przypadku zdarzeń po spożyciu alkoholu mamy pewność, iż ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia za granicą czy wypłaci zasadne odszkodowanie NNW. 

Czy podobał Ci się ten artykuł?

Możesz ten artykuł udostępnić znajomym.

Czy podobał Ci się ten artykuł?

Możesz ten artykuł udostępnić znajomym.