Ubezpieczenie narciarskie

Ubezpiecz się podczas zimowego wyjazdu!

Ubezpieczenie podróżne zagwarantuje Tobie i Twojej rodzinie spokojny oraz beztroski narciarski wypoczynek

W pakiecie otrzymasz miedzy innymi:
  • ubezpieczenie kosztów leczenia nawet do 8 000 000

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 6 000€

  • zabezpieczenie na kwotę do 100 000€ w odpowiedzialności za szkody na osobie i do 10 000€ za szkody na rzeczy i mieniu

  • zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

  • świadczenie w przypadku zamknięcia w rejonie tras zjazdowych

  • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

  • zwrot kosztów rezygnacji z uczestnictwa w sytuacjach nagłych

w przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 71 769 5698
Cena ubezpieczenia:  109,60
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY