Historia Tajlandii

Tajlandia jest jedynym krajem Azji Południowo-Wschodniej, który nigdy nie był europejską kolonią. Taj znaczy wolny, a Tajlandia to “kraj ludzi wolnych". Pierwsze plemiona tajskie przybyły na teren dzisiejszej Tajlandii z południowo-zachodnich Chin. Miało to miejsce w III w. n.e. Od X do XIII w. Tajowie osiedlali się w dorzeczu Menamu, wypierając stąd lub asymilując się z żyjącymi tu Khmerami.

W 1227 r. założone zostało pierwsze państwo Tajów, Sukhotai. Tajskie królestwo stopniowo rozrastało się i objęło swych zasięgiem tereny dzisiejszej Tajlandii, część Kambodży, Laosu i Birmy. Rozlgłegłe państwo niszczone było jednak wewnętrznymi konfliktami, a także wojnami z sąsiadami.

Na skutek wojny z Birmą w 1767 r. zniszczona została stolica kraju, Ajutthaja. Generał Czao Phya Czakkri, sprawujący wówczas władzę nad krajem, od 1782 r. jako król Rama I, założył dynastię Czakri, która panuje do dziś. Wówczas także została przeniesiona stolica do Bangkoku.

Pierwsi Europejczycy - portugalscy kupcy - przybyli do Tajlandii na początku XVI w. Silny i zdecydowany sprzeciw rdzennej ludności pozwolił na utrzymanie niezależności kraju od mocarstw kolonialnych. Niekorzystne było jednak położenie geopolityczne Tajlandii. Znalazła się bowiem na granicy stref wpływów brytyjskich i francuskich .

Ostatecznie doprowadziło to do podpisania w latach 1855 1856, nierównoprawnych traktatów z Wielką Brytanią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. W efekcie traktatu Tajlandia stała się krajem półkolonialnym. Zachowała co prawda niepodległość, ale utraciła na rzecz Francji i Wielkiej Brytanii część swych ziem.

Wpływ polityki i gospodarki europejskiej zaznaczył się w przekształceniu dotychczasowych stosunków feudalnych na nowe struktury organizacyjne. Wzorowane one były głównie na administracji brytyjskiej.

Druga połowa XIX zaznaczyła się znaczną modernizacją kraju, prowadzoną przez panujących monarchów. Zniesione zostało niewolnictwo, umożliwiano młodzieży podejmowanie studiów za granicą, zawarto liczne traktaty gospodarczo-handlowe z państwami europejskimi. Tajlandia (ówcześnie Syjam) stała się w XIX w. najpotężniejszym państwem Azji Południowo-Wschodniej.

W I wojnie światowej Tajlandia walczyła po stronie Ententy. W II wojnie była co prawda sprzymierzeńcem Japonii, ale w rzeczywistości nie brała w ogóle udziału w walkach.

W 1932 r. Tajlandia stała się monarchią konstytucyjną . W 1946r. koronę państwa przejął Rama IX, panujący w Tajlandii do dziś. W 1950 zawarto porozumienie polityczno-gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi. W jego efekcie wojska tajskie brały udział w wojnach w Wietnamie i Laosie.
Ambassador City

Ambassador City

Cena za 1 osobę:
3 837 zł
Sytuacja w powojennej Tajlandii była bardzo niestabilna. Doszło do licznych zamachów stanu i zmian rządów. Władzę sprawowała wówczas junta wojskowa. Dopiero w 1992 r., po wyborach parlamentarnych, utworzony został rząd koalicyjny, na którego czele stanął premier Chuan Leekpai.
Ambassador City

Ambassador City

Cena za 1 osobę:
3 897 zł
Był to pierwszy od prawie 30 lat premier, nie mający oparcia w wojsku. Zniesiona została, wprowadzona w 1976 r., ustawa o stanie wyjątkowym. Przestała także obowiązywać ustawa o nieograniczonych prawach wojska do interweniowania we wszystkie wewnętrzne sprawy państwa i tłumienia społecznych napięć i konfliktów. W 1993 r. Tajlandia przystąpiła do Ruchu Państw Niezaangażowanych.


Źródło: wydawnictwo Pascal

Okazje Last Minute: Tajlandia

Ambassador City

Ambassador City
Pobyt:
6 dni
Termin:
17.09 - 23.09 inne terminy
Wylot z:
Warszawa
Wyżywienie:
BB - Śniadania
Organizator:
Wezyr Holidays
Pozostały tylko 273 miejsca w promocji
Opis oferty

Ambassador City

Ambassador City
Pobyt:
6 dni
Termin:
29.09 - 05.10 inne terminy
Wylot z:
Warszawa
Wyżywienie:
BB - Śniadania
Organizator:
Wezyr Holidays
Pozostały tylko 273 miejsca w promocji
Opis oferty

Naris Art

Naris Art
Pobyt:
6 dni
Termin:
08.09 - 14.09 inne terminy
Wylot z:
Warszawa
Wyżywienie:
BB - Śniadania
Organizator:
Wezyr Holidays
Pozostały tylko 273 miejsca w promocji
Opis oferty

Citin Garden Resort

Citin Garden Resort
Pobyt:
6 dni
Termin:
02.09 - 08.09 inne terminy
Wylot z:
Warszawa
Wyżywienie:
BB - Śniadania
Organizator:
Wezyr Holidays
Pozostały tylko 273 miejsca w promocji
Opis oferty

Cosy Beach

Cosy Beach
Pobyt:
6 dni
Termin:
17.09 - 23.09 inne terminy
Wylot z:
Warszawa
Wyżywienie:
BB - Śniadania
Organizator:
Wezyr Holidays
Pozostały tylko 273 miejsca w promocji
Opis oferty

Tajlandia na skróty

0
OFERT
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY